Škofjeloški Polycom, ki je specializiran za predelavo plastičnih mas in izdelavo zahtevnih orodij za brizganje plastičnih mas, ima prostih več delovnih mest. Več proizvodnih delavcev potrebujejo v Poljanah nad Škofjo Loko in v Črnomlju, kjer potrebujejo tudi proizvodnega delavca - nastavljalca strojev in elektronika vzdrževalca. Zaposlitve proizvodnih delavcev so za določen čas, elektronika vzdrževalca in proizvodnega delavca - nastavljalca pa za nedoločen čas. Prijave kandidatov z življenjepisi sprejemajo do 20. januarja 2017 na naslovu elektronske pošte: kadri@polycom.si.

Polycom, ki največ prometa ustvari v sodelovanju z avtomobilsko industrijo, je v letu 2015 ustvaril dobrih 24 milijonov evrov prihodkov, kar je skoraj stoodstotna rast glede na leto 2011, ko je podjetje imelo 12,2 milijona evrov prihodkov. Prav zato se to družinsko podjetje, ki v 32. letu delovanja zaposluje že 202 sodelavca, redno pojavlja na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij Gorenjske po indeksu prihodkov od prodaje. Na zadnjem seznamu, ki je nastal na temelju rasti indeksa rasti prodaje med letoma 2011 in 2015, je bil na 65. mestu.

Kaj vse jih žene, da je podjetje uspešno na globalnem trgu in v tako zahtevni industriji, kot je avtomobilska? »To so inovativni pristop pri reševanju problemov, sposobnost prepoznavanja trendov v panogi, učinkovita komunikacija med sodelavci in vsemi našimi deležniki, strast do izboljšav ter natančnost, fleksibilnost in učinkovitost,« našteva lastnik podjetja Iztok Stanonik, ki je bil leta 2014 tudi med nagrajenci GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013.

Podjetje naj bi konec letošnjega leta zaposlovalo že 210 ljudi. Njihovi sodelavci so v povprečju stari 38 let, četrtina vseh sodelavcev pa je mlajša od 30 let. Za prepoznavanje talentiranih mladih skrbijo prek štipendijske sheme, omogočajo jim opravljanje prakse in počitniškega dela, pomagajo jim pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog.

Od leta 2009 redno merijo organizacijsko klimo, ki se vsako leto nekoliko izboljša. Med zaposlenimi prevladujejo sodelavci z izobrazbo s področja strojništva in orodjarstva, saj jih je skoraj dve petini, sledijo sodelavci z izobrazbo s področja organizacije, menedžmenta, ekonomije, kemije in logistike, ki jih je skupaj 23 odstotkov.

Nekatera delovna mesta imajo zaradi številnih novih, zahtevnih projektov avtomobilske industrije, novih kupcev ter s tem povezane nenehne rasti podjetja neprekinjeno odprta, in sicer za HSC-programerja, RNC-programerja, konstruktorja, operaterja na stroju v orodjarni (žična, potopna erozija) ter nastavljalca CNC-stroja v orodjarni. jpš

Več informacij o podjetju in prostih delovnih mestih je na spletni strani podjetja www.polycom.si. jpš