Mestna občina Ljubljana bo na delu Vodnikove ceste v Šiški uredila enosmerni promet z bočnimi parkirnimi prostori. Teh naj bi občina zarisala nekaj manj kot 40. Nova enosmerna prometna ureditev bo potekala od križišča s Tržno ulico v smeri proti ulici Na jami, pri čemer se bo enosmerni promet končal z zadnjim dovozom do blokov, preden se Vodnikova cesta križa z ulico Na Jami.

Stanovalci bodo lahko kupili dovolilnice

Ena izmed tamkajšnjih stanovalk Dana Oreškovič je dejala, da stanovalci blokov o novi prometni ureditvi nimajo »skupnega mnenja, ker o tej temi nismo imeli sestanka, vendar po odzivih večina predvideni ukrep občine pozdravlja. Upamo, da bo to zmanjšalo in umirilo promet, ki poteka mimo naših stavb.« Oreškovičeva je dodala, da bodo stanovalci z novo prometno ureditvijo pridobili tudi »prepotrebne parkirne prostore ob Vodnikovi, ki bodo res plačljivi, vendar je znesek tak, da ga zmore vsak lastnik avtomobila«.

Ker to območje spada v tretjo parkirno cono, bodo stanovalci za parkirno dovolilnico, ki jim bo omogočila neomejeno parkiranje, morali plačati 60 evrov na leto. Če bodo želeli pridobiti še dodatni dovolilnici, bodo za drugo morali odšteti 120, za tretjo pa 180 evrov, kot določa občinski odlok o urejanju prometa. Po ureditvi enosmernega prometa bo občina uvedla poskusno obdobje, ki naj bi trajalo štiri mesece. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so dodali, da bodo predvidoma v prihodnjem letu ob tem delu Vodnikove ceste postavili tudi parkomate. Glede na določila odloka o urejanju prometa gre pričakovati, da bo ura parkiranja stala 0,4 evra in da bodo vozniki lahko zakupili največ deset ur hkrati.

Parkirni prostori kot ovira za zasebno parkirišče

V skladu z dogovorom s stanovalci blokov bo občina parkirne prostore zarisala na desni strani Vodnikove ceste v smeri proti ulici Na Jami. Če bo občina parkirne prostore zarisala po celotni dolžini, bo povzročila nemalo preglavic Valentu Šebijanu oziroma njegovi družbi Valentin, ki je na nekdanji zelenici med Vodnikovo cesto in bližnjimi bloki zgradila parkirišče za 26 vozil. Zaris javnih parkirnih prostorov vzdolž njegove parcele bi namreč preprečil dostop do tega zasebnega parkirišča. Kako bo nova ureditev vplivala na omenjeno zasebno parkirišče, na občini niso komentirali. Poudarili pa so, »da je družba ravnala neskladno z zakonom in soglasjem«.

Šebijan je namreč od občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pridobil soglasje za ureditev parkirišča pod pogojem, »da mora investitor na vsake 4 parkirne prostore postaviti eno drevo, kar pomeni na 26 parkirnih prostorov vsaj šest dreves, česar investitor ni izvedel«. Občinska inšpekcija je zaradi izgradnje parkirišča, ki ni bila izvedena v skladu s soglasjem, uvedla inšpekcijski postopek zoper družbo Valentin. Spomnimo, občinska inšpekcija je omenjeni družbi izdala tudi globi v skupni višini 20.400 evrov, ker je kršila dva člena zakona o cestah. Ko je družba na sosednjem zemljišču, ki je prav tako v lasti Šebijana, podrla okrog 200 let star hrast, namreč ni pridobila soglasja občine kot upravljalca bližnje javne ceste. Poleg tega ni pridobila soglasja za delo z bagrom v bližini javne ceste in prav tako ne dovoljenja za zaporo dela ceste v času gradbenih posegov.