V pomladnih mesecih bo vzhodni prizidek osnovne šole Mengeš, ki so ga začeli graditi med lanskimi poletnimi počitnicami, dobil končno podobo. Novembra so končali streho, vgradili okna in dodali fasado, decembra pa so se že lotili notranjih gradbenih del, ki naj bi bila končana v naslednjih mesecih.

A čeprav bo mengeška osnovna šola s prizidkom pridobila kar šest novih učilnic in kabinetov, prostorska stiska šole ne bo dokončno razrešena. Zato na občini že načrtujejo gradnjo nove športne dvorane in preureditev obstoječe telovadnice v jedilnico in kabinete. Izvedli naj bi javni razpis, izbrali izvajalca in začeli tudi graditi.

Kot pojasnjujejo na občini, je osnovna šola Mengeš že danes ena večjih osnovnih šol v Sloveniji. Zaradi naraščanja prebivalstva in predvsem priseljevanja mladih družin se število učencev vsako leto povečuje. Projekcije prebivalstva nakazujejo celo, da bi se lahko število vpisanih učenk in učencev s 736 v šolskem letu 2016 že v nekaj prihodnjih letih povišalo na 850 vpisanih.

Gradnja prizidka poteka v skladu s terminskim načrtom in kot ocenjujejo na občini, naj bi bila pravočasno končana tudi notranja gradbeno-obrtniška dela. Zato bodo še med gradnjo elektrostrojnih inštalacij pripravili razpis za notranjo opremo, ki naj bi jo vgradili med letošnjimi poletnimi šolskimi počitnicami oziroma še pred začetkom novega šolskega leta. Razpis bo obsegal nakup notranje opreme za 826 kvadratnih metrov velik prizidek s šestimi učilnicami, kabineti, skladiščem, prezračevalnim sistemom ter posebni učilnici za tehnični pouk in gospodinjstvo.

Med lanskimi poletnimi počitnicami so na šoli med drugim obnovili prezračevalni sistem in vodovod v šolski kuhinji. Z odvodom kuhinjske nape skozi rekuperator so znatno zmanjšali energijske izgube in preprečili nastajanje zdravju škodljivega podtlaka v jedilnici.