Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je najpogosteje uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, za otroke, s katero si lahko zavezanec za enega otroka zniža svojo dohodninsko osnovo za 2436 evrov, za drugega otroka pa za 2649 evrov in tako naprej. Velika večina ljudi dobro pozna to olajšavo in jo zagotovo izkoristi. Poleg navedenih dveh olajšav si lahko znižamo davčno osnovo za obračun dohodnine tudi z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerim sočasno varčujemo za dodatno pokojnino in si znižamo dohodnino.

Olajšava, ki je ne omogoča nobeno drugo varčevanje

Država se zaveda, da je pomembno dodatno varčevati za pokojnino, in to obliko varčevanja spodbuja z edinstveno olajšavo, ki je ne omogoča nobena druga oblika varčevanja. V primeru samostojnega individualnega varčevanja se vse vplačane premije do skupne višine 5,84 odstotka bruto plače zaposlenega, sicer na leto ne več kot 2819 evrov, upoštevajo pri znižanju osnove za dohodnino, kar poenostavljeno pomeni, da dobimo del vplačane premije nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo. To velja v primeru, da olajšave ne izkoristimo prek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Kot primer lahko zaposleni z neto plačo 1500 evrov vplača decembra letno premijo denimo 1650 evrov in ob poračunu dohodnine bo dobil nazaj približno 450 evrov dohodnine oziroma se mu bo za toliko zmanjšalo doplačilo dohodnine, celotnih 1650 evrov pa bo imel na svojem varčevalnem računu.

Zaradi olajšave imamo več na svojem varčevalnem računu, kot smo vplačali, saj dobimo del vplačane premije nazaj ob poračunu. Višina vračila je odvisna od dohodninskega razreda, v katerega smo uvrščeni, in posameznik dobi nazaj od 25 do 41 odstotkov vplačane premije. Tovrstne davčne olajšave v Sloveniji ne omogoča nobena druga oblika varčevanja. Tako lahko z leti le pri dohodnini posameznik prihrani več tisoč evrov.

Varnost prihrankov za dodatno pokojnino

Glavna lastnost dodanega pokojninskega zavarovanja je poleg davčne olajšave tudi varnost sredstev. Vsak zavarovanec ima svoj individualni varčevalni račun, kjer se zbirajo sredstva in mesečno obrestujejo z doseženim donosom. Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki izvajajo dodatno pokojninsko zavarovanje, omogočajo zavarovancem, da sredstva investirajo v zajamčene sklade, ki imajo garantiran minimalni donos, če želijo, pa večina družb omogoča tudi, da lahko zavarovanci sredstva investirajo tudi v bolj dinamične sklade z večjim deležem delnic v svoji sestavi. V primeru smrti zavarovanca pred upokojitvijo se prihranki dedujejo, s čimer poskrbimo v primeru najhujšega tudi za dodatno finančno varnost svoje družine.

Izplačilo prihrankov je mogoče v primeru individualnega varčevanja kadar koli pred upokojitvijo v obliki enkratnega izplačila ali ob upokojitvi v obliki dodatne pokojninske rente. Ko se upokojite, imate na voljo več vrst rent, od pospešenih, pri katerih dobite večino prihrankov izplačanih v prvih letih pokoja, ali klasičnih rent, pri katerih prejemate enakomerno rento vsak mesec do konca življenja. Pri izplačilu ob upokojitvi v obliki dodatne pokojninske rente se le polovica rente upošteva v dohodnini. Vedno lahko prihranke dobite izplačane tudi pred upokojitvijo, v obliki enkratnega izplačila

500.000 zaposlenih v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju

V Sloveniji je približno 500.000 zaposlenih vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Večina teh je prek odgovornih delodajalcev vključena v kolektivne sheme dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki zaposlenim v celoti ali delno tudi financirajo mesečna vplačila premij. Preostalih 40 odstotkov zaposlenih, ki nimajo te sreče, da bi jim premijo financiral delodajalec, pa ima možnost, da izkoristi edinstveno davčno olajšavo in poskrbi za svojo varno prihodnost z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem.

»Za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje se odloča vse več ljudi, zavedajo se namreč, da je v času zaposlitve dobro samostojno dajati nekaj na stran, da si bomo s tem ob upokojitvi zagotovili dodatne prihodke,« poudarja Karmen Dietner, predsednica uprave Pokojninske družbe A.

Enostavno do zavarovanja kar prek spleta

»Sklenitev zavarovanja in plačilo premije na obroke sta preprosta, saj lahko vse uredite prek spleta. Posameznik izpolni pristopno izjavo, s katero sklene individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, in na spletni strani www.pokojnina.si opravi plačilo premije s svojo kartico diners club, s tem da lahko ob plačilu izberete želeno število obrokov (največ 12). Diners Club bo po verificirani transakciji izvedel celotno plačilo premije – pod pogojem, da ima oseba prost obročni limit – ki se bo posamezniku upoštevala v znižanje osnove za dohodnino še letos, čeprav bo premijo dejansko plačal na obroke šele v prihodnjem letu. Akcija plačila letne premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja traja od 9. do 28. decembra 2016,« je pojasnil mag. Žiga Vižintin, svetovalec uprave Pokojninske družbe A. ap