Duhovnik Kolesnikov, ki je mojster japonske borilne veščine aikido, se je letos s pomočjo video posnetkov izuril v vihtenju sablje. Pravi, da so mu borilne veščine omogočile izboljšati kondicijo in samozavest, hkrati pa mu pomagajo širiti ruske vrednote. Veščine samoobrambe in uporabljanja hladnega orožja so del izročila ruskih kozakov in pravoslavne kulture, je prepričan,

Čeprav Kolesnikov danes poučuje aikido in vihtenje sablje, po vstopu na duhovniško pot ni želel imeti opravka z boksom in podobnimi borilnimi veščinami, ker naj bi bila agresija v navzkrižju s pravoslavnimi vrednotami. Odločitev za poučevanje aikida in mečevanja se tako zdi nenavadna in v nasprotju z njegovim mnenjem, vendar le na prvi pogled. Kot pojasnjuje Kolesnikov, ga je aikido privlačil, ravno ker ne temelji na agresiji, temveč izključno na samoobrambi in onemogočanju agresije drugih. To se mu zdi povsem v skladu z verskimi nauki, ki jim sledi in ki jih uči.