Odcep med izvozom z avtoceste (Kranj vzhod) in Kranjem na eni ter Šenčurjem na drugi strani vsakodnevno povzroča jezo in živčnost številnih voznikov. Zamaški na cesti so stalnica, ob prometnih konicah pa vozila stojijo celo na avtocesti. Ta cestni odsek namreč vodi tudi proti letališču in naprej proti štajerski avtocesti, v Kranju je na njegovem začetku trgovsko območje in največje naselje, v Šenčurju pa hitro rastoča poslovna cona.

Da je nujno treba nekaj ukreniti, so se najprej zavedli v občini Šenčur in od države terjali rešitev problema, enako ravnajo v Kranju. Odločilen zagon pa je zdaj dal poslanec SMC Branko Zorman, ki rešitev zagate obljublja že v jeseni prihodnjega leta. Ob predstavitvi dveh faz reševanja te silno obremenjene cestne povezave, je pojasnil, da je denar zagotovljen, opredeljeni so roki gradnje in načrtovane spremembe krožišča pri vstopu v Kranj.

»Priključni kraki so strokovna in tudi učinkovita rešitev, ki bo omogočila bolj tekoč promet in s tem manj čakanja. Tak zgled je ljubljansko križišče pri Tomačevem, direkcija za infrastrukturo pa je zagotovila tudi potreben denar – okoli 300.000 evrov.« Delno bo torej pomagala že omenjena rešitev, dokončno pa bo promet stekel normalno s spremembo sedanje ceste v štiripasovnico. Gradnja naj bi se začela leta 2018, s širitvijo pa bo poskrbljeno tudi za pešce in kolesarje, saj je zanje zaradi močnega prometa motornih vozil ta odsek izjemno nevaren. Naložba je ocenjena na 5 milijonov evrov.

V Kranju opozarjajo tudi na dotrajane ceste oziroma Delavski most čez Savo in zlasti na obvoznico čez Savski otok, kjer je čez neustrezno ograjo na parkirišče nakupovalnega območja zgrmel tovornjak. Za manjkajoči odsek ceste med Hotemažami in Britofom (v smeri Preddvora) imajo sicer že dolgo tudi gradbeno dovoljenje, vendar zaradi težav z zemljišči odobrena naložba kljub dovoljenju še ni uresničena. Po oceni Zormana bo tudi ta večna prometna zagata zdaj odpravljena in se bodo dela končno lahko pričela. šu