Mestni svetniki so župana Boštjana Trilarja na seji v sredo neprijetno presenetili. O proračunu za leto 2018 niso želeli niti razpravljati, ker so menili, da v njem mrgoli neznank. Zaman je kranjski župan rotil svetnike, da je sprejemanje dveletnega proračuna za Kranj nujno, da bi občina lahko pridobivala evropski, državni in tudi partnerski, zasebni denar za naložbe, svetniki so sprejeli le osnutek proračuna za prihodnje leto, kar je glede na iztekajoče se leto tudi najbolj nujno.

Župan Trilar je pojasnil, da se bo trudil za politično rešitev tudi za leto 2018, saj z dveletnim proračunom po vzoru države občina deluje bolj kredibilno. V zadnjem času je občina iskala zasebne partnerje za projekt nove avtobusne postaje na Zlatem polju in stolpiče s poslovno ter stanovanjsko vsebino in gradnjo telovadnice v Stražišču. Javno-zasebnega partnerstva si želijo tudi pri gradnji tribune oziroma vadbenega centra v osrednjem športnem parku. Odgovor na vprašanje, koliko denarja ima Kranj v proračunu za te, po Trilarjevih besedah 52 milijonov evrov vredne razvojne projekte, kaže, da niti v sprejetem osnutku proračuna 2017 niti v predlaganem, a ne podprtem proračunu za leto 2018 ni za te pomembne naložbe predvidenega niti centa.

Župan je ob tem pojasnil, da občina vlaga zemljišča, ne denarja, mestni svetniki pa so izrazili bojazen, da bi v Kranju zasebni lastniki z vložkom pridobili prevelike pravice in v prostoru delali, kar bi hoteli. Trilar takšne pomisleke zavrača. »Ni bojazni za to, ker bodo vse javno-zasebne projekte morali z odloki sprejeti prav mestni svetniki, za nekatere pa je nasploh prezgodaj o tem sklepati, ker bi na primer gradnjo postaje predvidoma začeli šele leta 2019,« je pojasnil župan.

Kranj se bo letos spet zadolžil za 3 milijone evrov. V prihodnje župan napoveduje še izdatnejše zadolževanje, če bodo začeli uresničevati načrte z evropskimi sredstvi, kjer je potrebna lastna udeležba. Na letni ravni je zaradi prenizke glavarine mestni proračun letos za 9 milijonov evrov nižji, kot bi bil v primeru, če bi bil prispevek tak, kot predlagajo občine. Kranjska občina za leto 2017 načrtuje 54,5 milijona prihodkov in skoraj 59,8 milijona izdatkov.

Ali so svetniki imeli ob zavrnitvi razprave o proračunu za leto 2018 v mislih že tudi lokalne volitve v istem letu, ni mogoče sklepati. Zagotovo pa so s svojo odločitvijo županu Trilarju pokazali, da bo pot do načrtovanih naložb treba zelo jasno opredeliti. Za zdaj velja županovo izhodišče, da do konca svojega mandata za vse te projekte v občinski blagajni denarja ni na voljo. To pomeni, da razen stvarnih vložkov v zemljiščih in podobnem pade breme na zasebne vlagatelje oziroma partnerje. Slednji bi z vložkom v avtobusno postajo, športno dvorano ali tribuno in prostore v športnem centru pridobili nesporen vpliv na javne prostore in površine ter posledično tudi trženje z njimi oziroma povrnitev vložkov.