Potem ko so si razočarani obiskovalci Zelencev vse poletje lahko lepote naravnega rezervata ogledovali zgolj s tal, se od letošnje jeseni lahko ponovno povzpnejo na razgledni stolp. »Prejšnji je bil po dvajsetih letih od prve postavitve že zelo iztrošen, zato je bilo treba spomladi zaradi strohnjenih nosilnih stebrov vstop nanj prepovedati,« pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.

Stolp diši po svežem lesu

Med prvimi, ki so ga preizkusili in se povzpeli nanj, sta bila zakonca Vinko in Mira Šumi iz Rateč. »Vsak dan se sprehodiva tod mimo in tudi poleti sva iz dneva v dan opazovala, kako so stolp obnavljali,« sta pripovedovala in s prstom kazala na rob rezervata, kjer se je obnova dogajala. Nad prenovljeno pridobitvijo sta navdušena. »Zelo je lep in stabilen in še diši po svežem lesu,« sta dejala med počitkom na klopci v zgornjem nadstropju stolpa.

Naravni rezervat Zelenci je zavarovan od leta 1992, devet let kasneje pa je bilo zavarovanje usklajeno z novo zakonodajo, in sicer tako, da sta območje skupaj zavarovala vlada Republike Slovenije in občina Kranjska Gora. Zelenci z okoliškim močvirjem so naravna vrednota državnega pomena, na podlagi skupnega zavarovanja pa sta si ustanoviteljske pravice in dolžnosti medsebojno razdelila ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in občina Kranjska Gora. »Tako sta si ministrstvo in občina delila tudi obnovo razglednega stolpa. Ta je stala nekaj manj kot 30.000,00 evrov, od tega je polovico sredstev zagotovila občina Kranjska Gora, polovico pa MOP,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Zdržal naj bi dvakrat toliko časa kot prejšnji

Kot so še pojasnili na pristojnem ministrstvu, je stolp v celoti zamenjan, a je povsem enake oblike in dimenzij kot prejšnji. Njegovi snovalci so tokrat namesto smrekovega lesa uporabili macesnov les, za pilote pa kostanjevega. »Sestavne dele stolpa so izdelali zunaj naravnega rezervata, na kraju samem je potekalo le sestavljanje,« so pritrdili opažanjem zakoncev iz Rateč. V pristojnih službah predvidevajo še, da bo stolp služil svojemu namenu vsaj dvakrat toliko časa kot prejšnji, saj je zgrajen iz odpornejšega lesa. Debeli macesnovi nosilci pa bodo po njihovih zagotovilih brez težav lahko vzdržali težo ljudi, tudi če bodo ti napolnili zgornjo teraso. »Varnost stolpa redno preverjajo strokovnjaki statiki ter poznavalci lesa in lesenih objektov,« dodajajo na ministrstvu.

Sicer pa v kranjski območni enoti Zavoda RS za varstvo narave nad obiskovalci Zelencev nimajo kakšnih posebnih pripomb, pravi vodja enote Metod Rogelj. »Obiskovalci se večinoma vedejo primerno rezervatu. Nekaj težav je le z odlaganjem odpadkov v rezervat ob »parkiriščih« ob glavni cesti Podkoren–Rateče ter tudi odlaganjem različnega odpadnega materiala neposredno na rob močvirja z južne strani.«

Lastniki zemljišč in agrarna skupnost Podkoren so letos očistili tudi naplavine iz Skubrovega grabna. Gre za pomembno akcijo, ki zmanjšuje možnost poplavljanja bližnjih objektov ob robu naravnega rezervata. Občina in ministrstvo pa sta prav tako letos skupaj poskrbela še za obnovo poti na Zelencih in za obveščevalne table.