Najboljši zaposlovalci, ki se izkazujejo kot tržni vodje, svoje pozornosti ne usmerjajo več večinoma v svoje kupce, pač pa predvsem v svoje zaposlene, kaže raziskava o notranjih odnosih in uspešnosti v slovenskih podjetjih, ki sta jo na temelju podatkov podjetij, ki sodelujejo v Zlati niti, opravila Rok Koželj z Gea Collegea – Fakultete za podjetništvo in dr. Matevž Rašković z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Nanizajmo nekaj podatkov. Vsa podjetja, ki sodelujejo v Zlati niti, imajo nadpovprečno dodano vrednost, ki je lani v Sloveniji znašala dobrih 40.263 evrov bruto. V povprečju pri zlatonitnikih namreč znaša 51.012 evrov bruto in je tako za dobro četrtino višja od republiškega povprečja. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih, ki so med 25 odstotki podjetij z najbolje ocenjenim temeljnim odnosom med organizacijo in zaposlenim, pa znaša 66.393 evrov bruto. Podjetja z visoko ocenjenim temeljnim odnosom med organizacijo in zaposlenim imajo kar 28-krat višji donos na kapital (ROE) in 1,9-krat višjo dodano vrednost od podjetij z nizkim odnosom.

Ključni trg so naši zaposleni

V podjetjih z najvišje ocenjeno dimenzijo organizacijska kultura in odnosi pa je donos na kapital kar 12,8-krat višji. Posledica dobrih odnosov v podjetju je torej finančni uspeh. »Skrb za notranji trg mora biti primarnega pomena. Najprej moramo zgraditi odnos s svojimi zaposlenimi, ker nam prav ti pomagajo graditi odnose s preostalimi trgi. Temelj dobrih odnosov pa je podjetniška miselnost v podjetju, kjer se vsak zaposleni obnaša kot podjetnik v svojem podjetju. In zato je tudi merjenje dimenzije čustvena pripadnost podjetju zelo pomembno,« med drugim poudarja Koželj.

Raškovič in Koželj sta ugotovila tudi, da je v podjetjih, ki se na trgu vidijo kot tržni vodje (med najboljšimi zaposlovalci je delež tržnih vodij kar 54,9-odstoten), za njimi pa so izzivalci in sledilci, merjena dimenzija osebna rast in razvoj bistveno višje ocenjena kot pri izzivalcih in sledilcih, prav tako ta podjetja v največji meri izvajajo spremembe na področju razvoja in vodenja kadrov. Poslovno uspešna podjetja torej največ stavijo na svoje zaposlene oziroma notranji trg.

Ne želijo izpustiti potenciala mladih

»V širši javnosti se želimo uveljaviti kot zgleden delodajalec, ki svoje zaposlene navdihuje in jim ponuja možnost kariernega razvoja, sploh mladim diplomantom, ki še nimajo delovnih izkušenj in so zaradi tega težje zaposljivi v gospodarstvu,« je kot enega od razlogov za sodelovanje v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2016 navedla mag. Karmen Dravaš Šega, direktorica Finančne hiše.

»Prav tem mladim visokoizobraženim ljudem želimo zagotoviti zaposlitev in jim dati novo specialno teoretično in praktično znanje ter jim omogočiti vzpon po karierni lestvici. Dajemo jim priložnost za poslovni razvoj in uspeh,« poudarja Dravaš-Šegova, ki je prepričana, da lahko tudi kot malo podjetje, ki redno zaposluje 15 ljudi, še veliko prispevajo h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

»Sodelovanje v Zlati niti nam predstavlja predvsem izziv, saj se vsakodnevno srečujemo z nenehnimi spremembami in njihovim uvajanjem v procese in miselnost naših zaposlenih. Le uvajanje sprememb nas dela konkurenčne na trgu, vendar lahko to kaj hitro privede do notranjih razdorov v razmišljanju. V vsakodnevni delovni rutini se lahko spregledajo pomanjkljivosti in dejavniki, ki zbujajo nezadovoljstvo. Spregledano, neslišano, neopaženo pa lahko to zelo hitro in drastično zniža motivacijo zaposlenih in posledično poslabša poslovanje podjetja,« poudarja direktorica Finančne hiše.

V Zlato nit tudi po dobre ideje

Ekipa prav tako majhnega podjetja Optiweb bo tokrat v Zlati niti sodelovala drugič. Direktor 18-članskega podjetja Miha Lavtar je priznal, da so dobili kar nekaj idej, ki so jih potem tudi že uporabili. »Nenehno iščemo ideje, kako se še izboljšati, zato je sodelovanje v tem projektu zelo dobrodošlo. V Zlato nit 2016 smo se vključili predvsem zato, da ugotovimo, kje lahko kulturo podjetja in zadovoljstvo zaposlenih še izboljšamo. Želimo preveriti, na katerem področju smo se v zadnjem letu izboljšali, je pa tudi res, da nas zanima, ali so kot podjetje že dovolj zreli, da se uvrstimo v ožji izbor,« v smehu priznava Lavtar. Podjetje bo prihodnje mesece pospešeno zaposlovalo, predvsem programerje.

Vsa podjetja, ki želijo oziroma že sistematično razvijajo in upravljajo svoj kadrovski potencial, se lahko prijavijo v Zlato nit prek spletne prijavnice na https://dnevnik.si/zlatanit. Slogan letošnje jubilejne desete Zlate niti je »Ne tekmovanje, temveč sodelovanje in navdihovanje« in v duhu novega slogana ohranja željo po prepoznavanju in deljenju dobrih praks in predstavitvi najboljših slovenskih podjetij.

Prijave podjetij so mogoče do 31. decembra, anketiranja zaposlenih bodo potekala do 15. januarja 2017, seznam vseh sodelujočih zaposlovalcev bo objavljen 28. januarja. Vse sobote v februarju in prvo marčevsko bomo predstavljali 21 finalistov izbora, najboljše zaposlovalce pa bomo razglasili 23. marca 2017.