Danes bodo v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki zaznamovali osem desetletij skrbi za ljudi, ki zaradi težav z vidom potrebujejo pomoč. Škofjeloška ustanova je pri pomoči takim ljudem napredovala na zavidanja vredno raven. In čeprav je danes med 220 stanovalci slepih in slabovidnih manj kot nekoč, to ne spreminja odnosa do njih.

»Ob obletnici smo posebno ponosni na naš park čutil in nove prostore oddelka Livada, predvsem pa ostajamo še naprej zvesti skrbi za ljudi z okvarami vida. Res sta sodobna medicina in tudi tehnološki razvoj omogočila, da si številni pomagajo sami, a to ne spreminja naše odgovornosti, da strokovno pomagamo. Pri tem slepim in slabovidnim ponujamo bivalno okolje, kjer so dvigala opremljena z zvočnimi obvestili, na ograji lahko otipajo številko nadstropja, seveda pa imamo tudi vrhunsko opremo, kot sta elektronski lupi za branje,« je povedala direktorica centra Silva Košnjek.

V novih prostorih smo med živahno aktivnostjo naleteli na dobro razpoložene stanovalce (starostniki so v povprečju stari okoli 80 let), ki jim je pomagala Verica Dokša. V center je prišla prek javnih del, zdaj pa se ji obeta zaposlitev: »Bivalni prostori za vse naše stanovalce so res lepi, lepo je delati v njih,« je ob pritrjevanju svojega »krožka« povedala Verica.

Od pletenja do računalnika

Vloga centra za slepe in slabovidne se je od leta 1936 z razvojem spreminjala, od zatočišča za slepe, poznejših invalidskih delavnic oziroma poklicne šole za usposabljanje do centra z okoli 100 stanovalci z okvarami vida. Kot pravi direktorica Košnjekova, bi si v prihodnosti v Sloveniji želeli rehabilitacijski center v polnem pomenu te besede, res pa se potrebe po bivanju v centru zmanjšujejo. Spreminja pa se tudi vključenost slepih in slabovidnih v okolje.

»Nekoč so v starih neprimernih prostorih nekdanje graščine lahko le pletli košare, pozneje so bili morda še telefonisti. Danes slepi in slabovidni zmorejo in znajo veliko več. Večina jih lahko dela z računalnikom, odprte so jim nove poti vključevanja v družbo,« pravi Košnjekova. V Škofji Loki je razvoj centra pomenil tudi vključevanje starejših iz tega kraja, ki so prej morali v druge domove starostnikov. Pri številnih posodobitvah in naložbah pa so kot bistveno vsebino vedno ohranjali skrb za slepe in slabovidne in raznolike oblike pomoči zanje. Park čutil v sklopu centra je prilagojen slepim in slabovidnim, a je namenjen tudi drugim – poudarek je na odkrivanju posameznih čutil.

Danes od 14. do 17. ure škofjeloški center odpira vrata obiskovalcem ob svoji 80-letnici. V ustanovi, ki želi postati gerontološki center v svojem okolju, se bodo prireditve vrstile še ves teden.