Prijave podjetij v Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2016 so v polnem teku. Podjetja se lahko za že deseti izbor, katerega slogan je »Ne tekmovanje, temveč sodelovanje in navdihovanje«, prijavijo prek spletne prijavnice na https://dnevnik.si/zlatanit.

Najbolj povezani

Tudi letos lahko pričakujemo, da se bo v Zlato nit prijavilo največ malih podjetij, kjer so navadno zaposleni med seboj najbolj povezani, hkrati pa so ekipe tudi najbolj občutljive za spremembe. V Zlati niti 2015 je sodelovalo 38 podjetij, kar je 46 odstotkov vseh prijavljenih podjetij od skupno 82, leto prej se jih je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo odločilo 43.

Medtem ko je bila povprečna ocena odnosa med zaposlenimi in organizacijo v izboru Zlata nit 2015 3,81, so jo s svojimi ocenami zaposleni v malih podjetjih krepko presegli. Znašala je namreč 4,10, kar je še nekoliko več kot v Zlati niti 2014, ko je ocena znašala 4,09.

Višjo oceno od povprečja vseh podjetij so podali tudi zaposleni v srednje velikih podjetij, ki so kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo ocenili s 3,86 (v Zlati niti 2014 je bila ocena 3,85). Najnižja povprečna ocena je v velikih podjetjih, ki tokrat znaša 3,53, v Zlati niti pa je bila 3,7.

Zagotavlja konstantnost in pomeni spodbudo

»Kot mlado hitro rastoče podjetje z ambicioznimi zaposlenimi, mlajšimi od 30 let, velikokrat pluješ v neznano in se nenehno odločaš na podlagi spleta okoliščin in intuicije. Po spletu okoliščin in po priporočilu naših dobrih poslovnih partnerjev smo v letu 2012 prvič sodelovali v izboru Zlata nit. In ni nam bilo žal, saj nam Zlata nit zagotavlja konstantnost in spodbudo,« med drugim poudarja Martina Anderlič, vodja financ in kadrov v malem mariborskem podjetju Tiko pro.

»Vsako leto se veselimo rezultatov, saj želimo oceniti svoj napredek, svoj razvoj,« poudarjajo v podjetju, kjer so do sedaj kakovost odnosov med organizacijo in zaposlenimi merili štirikrat. In kje vidijo ključne prednosti Zlate niti? »Naše delo je velikokrat stresno, pojavlja se cikličnost dela, pride teden ali dva, ko smo pred oddajo dokumentacije in je v pisarni nervoza, nekaj dni kasneje pa se ritem ponovno ustali. V takšnem vrtincu zaposleni lahko izgubijo motivacijo in se soočajo z utrujenostjo. Da bi se temu v podjetju izognili, veliko delamo na medsebojni komunikaciji, notranjem in zunanjem motiviranju. Vsaj enkrat na leto redefiniramo cilje zaposlenih in cilje podjetja, da so ti medsebojno skladni. In pri tem so nam v veliko pomoč prav informacije, pridobljene z raziskavo Zlata nit,« poudarja Martina Anderlič.

Ko mnenje najraje izraziš anonimno

Kljub temu da imajo individualne mesečne razgovore z vsemi zaposlenimi, »se včasih kaj pozabi ali zamolči, mogoče je komu neprijetno izraziti svoje nezadovoljstvo, nestrinjanje ali pohvalo«. »Raziskava Zlata nit je anonimna, tako da lahko zaposleni izrazijo svoje mnenje brez zadržkov. Prednost je tudi v primerjavi z drugimi podjetji in v nasvetih, ki jih na dogodkih Zlate niti delijo znana in predvsem uspešna slovenska podjetja. Sodelovanje v Zlati niti nam je prineslo tudi večjo prepoznavnost in nove partnerje.«

Zakaj pa je po njenem mnenju pomembno, da tudi mikropodjetja in mala podjetja sodelujejo v Zlati niti? »Veliko delamo za čustveno pripadnost. Vsak zaposleni je pomemben, lahko celo rečemo, da je nenadomestljiv člen. Poleg tega nas ta raziskava še bolj poveže, hkrati pa nam ponuja možnost letnega spremljanja rezultatov ter nam poda smernice, kako spremeniti klimo v podjetju, izboljšati odnose, da lahko vsa ekipa raste. Mikropodjetja in mala podjetja so gonilna sila našega gospodarstva, konkurenca je neizprosna in pri nas se je izkazalo, da nam sodelovanje v Zlati niti pogosto da tisto konkurenčno prednost, na podlagi katere smo boljši.«