Nekaj predstavnikov podpornega okolja smo vprašali, zakaj se jim zdi dobro, da izbor Gazela obstaja, česa oziroma kako se lahko mladi podjetniki učijo od gazel ter kako mlada podjetja na gazeljo rast pripravljajo v njihovi organizaciji.

»Podjetniških talentov z visokim potencialom je zelo malo in so v vsakem narodu najdragocenejši človeški vir, zato jih je treba celovito podpreti. Ambiciozni podjetniki namreč ustvarijo kar 3-krat več delovnih mest od srednje ambicioznih podjetnikov in kar 15-krat več od podjetnikov z nizkim potencialom. V inovativnem podpornem okolju se osredotočamo predvsem na to ciljno skupino visokomotivirananih podjetnikov, ki iščejo in udejanjajo obetavne poslovne priložnosti. Pri gradnji novih podjemov in podjetij se soočajo s številnimi izzivi, pri katerih jim lahko učinkovito pomagajo uveljavljeni podjetniki, ki jih identificira in nagrajuje izbor Gazela. Zato v programih podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru Tovarne podjemov kakor tudi nacionalnih programih Iniciative Start:up Slovenija aktivno sodelujemo z uveljavljenimi podjetniki, in sicer v vlogi mentorjev in vzornikov, ki s svojimi zgodbami navdihujejo in krepijo novo generacijo podjetnikov.«

mag. Matej Rus, direktor Tovarne podjemov, vodja Iniciative Start:up Slovenija in predavatelj podjetništva na EPF UM

»Izbor za Gazelo je vsekakor odličen pokazatelj, kako naša podjetja rastejo,  katera so napredna področja in kaj se da doseči. Hkrati so gazele ogledalo in zgled ostalim podjetjem, izbor pa je zagotovo postavljanje vrednot ter priznanje in zahvala skupnosti za odlično opravljeno delo v daljšem obdobju. Mlada podjetja, predvsem v skupnosti začetnikov, potrebujejo mentorje, vzornike, saj je njihova rast predvsem odvisna od hitrosti odzivanja na tržne priložnosti, kar pa gazele zgledno izkoriščajo. Pri nas želimo mlada podjetja čim prej povezati z obstoječimi malimi, srednjimi in velikimi podjetji doma in v tujini. Njihovo vključevanje v vrednostne verige ter izraba shem odprtega inoviranja jim pomaga pri hitrejši rasti.«

Iztok Lesjak, M. Sc., direktor Tehnološkega parka Ljubljana

»Izbor najboljših podjetij v okviru projekta Gazela je zagotovo pokazatelj, da Slovenija premore izjemna podjetja, ki so sposobna tudi v najhujših gospodarskih časih hitro reagirati na spremembe, najti priložnost in osvajati trge tudi takrat, ko so konkurenti že davno obupali. Hitrorastoča, fleksibilna in inovativna podjetja so dokaz, da so priložnosti tudi takrat, ko jih vsi ostali spregledajo, zato se morajo mladi podjetniki priučiti njihovega načina odprtega, ustvarjalnega in pozitivnega razmišljanja. Hitrorastoča podjetja so glavni kreator gospodarske rasti, zato mora Slovenski podjetniški sklad državne spodbude usmerjati prav v podjetniške projekte, ki zagotavljajo rast, nove zaposlitve in večanje dodane vrednosti v teh podjetjih. Prav tako si prizadevamo širiti podjetniško miselnost v slovenskem okolju, še posebej med mladimi.«

Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

»Izbor Gazel je pomemben z vidika osveščanja javnosti o pomenu rasti kot ključnega dejavnika za napredek celotne družbe. Potrebno je ozavestiti, kateri so najpomembnejši dejavniki uspeha slovenskih  gazel; ali niso to predvsem  drzni in ambiciozni sodelavci in partnerji; ljudje, ki verjamejo vase in v svoje ideje, v sposobnost ekipe, imajo močno željo po sodelovanju in nenehnem  dopolnjevanju znanj  in jih nič ne ustavi na poti do  skupnega  cilja. Gre za pomembne kompetence na ravni posameznika, brez katerih ne bo rasti ne na ravni podjetij ne na ravni celotne družbe. 

Na področju razvoja kompetenc načrtujemo nove ukrepe, s področjem pa se  SPIRIT Slovenija ukvarja tudi v okviru obstoječih podpornih aktivnosti za podjetja in posameznike. Na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi smo zadnjih letih razvili programe, s katerimi mlade pripravljamo na izzive prihodnosti, prav tako že drugo leto izvajamo startup vikende za učitelje. Verjamemo, da lahko učitelji, ki imajo izkušnje z razvojem poslovne ideje, pomembno pripomorejo pri razvoju  kompetenc mladih za delovanje v poslovnem svetu. Pri tem ne smemo pozabiti, da bodo učinki izvajanja teh programov vidni na dolgi rok. Vsekakor pa mora biti skupna  zaveza vseh partnerjev projekta Gazela, da tudi v bodoče vlagamo v  razvoj programov za krepitev kompetenc  posameznikov in podjetij, ki se bodo lažje soočali z vedno novimi izzivi na poslovnem in osebnem področju.«

Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja pri javni agenciji Spirit

»Izbori, kot so Gazela, podjetnik leta, mladi podjetnik leta… so pomembni, ker postavljajo zglede. Podjetniški vzorniki so pomembni tako za čiste začetnike, kot tudi za mlada, rastoča podjetja. V Sloveniji imamo veliko uspešnih podjetij, ki so izvozno in mednarodno naravnana. To ugotavljamo šele v zadnjih letih, za kar so po mojem mnenju zaslužni tudi omenjeni izbori. Zelo pozitivno je, da lahko slovenski podjetniki začetniki in mladi podjetniki svoje zglede iščejo ne le pri Applu, Tesli, Virginu, ampak tudi pri slovenskih podjetnikih, ki so postavili podjetja, kot so Panorganic, Dewesoft, Chipolo, Woodway, Ličila. Ta podjetja so jim na dosegu roke in jih je lažje pocukati za rokav in povprašati za nasvet ali dva.«

Borut Borštnik, direktor Zavoda Mladi podjetnik