Namen povabila je  spodbujanje zaposlovanja brezposelnih  v omenjeni starostni skupini in preprečevanje njihovega prehoda v dolgotrajno brezposelnost, pojasnjujejo na zavodu in dodajajo, da so sredstva povečali za pol milijona evrov. Delodajalci se lahko prijavijo tudi, če bodo kandidata zaposlili za krajši delovni čas, pri čemer bodo upravičeni do sorazmernega dela subvencije. Enako velja tudi, če bodo zaposlili invalide za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne za manj kot 20 ur na teden.

Zavod bo subvencijo delodajalcem izplačal v enkratnem znesku po podpisu zaposlitvene pogodbe za najmanj eno leto. Delodajalci morajo pred oddajo ponudbe  na javno povabilo na zavodovih straneh objaviti prosto delovno mesto, nato pa slediti postopku  izbora kandidatov  izmed napotenih brezposelni. Po končanem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo za njihovo subvencionirano zaposlitev. Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov. Brezposelni  iz ciljne skupine javnega povabila se glede  možnosti vključitve  v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko  pri  uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Podjetje prejme za vsakega zaposlenega povrnjene stroške za plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji. slo

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu. Ponudbe lahko predložijo osebno ali po pošti v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež. Lahko jih oddajo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce, a se morajo pred prvo uporabo registrirati.