Šolski center Celje, ki bo gostil izbor savinjsko-zasavske gazele, vključuje pet srednjih šol, in sicer Gimnazijo Lava, Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja, Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko ter Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije. »Dobri se spremembam prilagajajo, a mi si želimo biti med tistimi, ki spremembe soustvarjajo,« pravi Igor Dosedla, direktor Šolskega centra Celje.

V taki obliki šolski center deluje od leta 2007. Vse šole skupaj izvajajo 30 izobraževalnih programov s področja splošne in tehniške gimnazije ter praktično vseh tehniških področij, ki so našteta v imenih šol. V šolskem letu 2016/17 se je v vse srednje šole vpisalo 3094 dijakov, od tega 948 prvošolcev.

Poleg srednjih šol deluje v okviru zavoda tudi Višja strokovna šola s štirimi programi. Ker vpis v višje šole še ni končan, predvidevajo, da bo število študentov enako kot lani – 300 rednih in 150 izrednih študentov. V okviru zavoda deluje tudi Medpodjetniški izobraževalni center – MIC, v katerem se bo izobraževalo v javno veljavnih programih okoli 300 udeležencev, v drugih oblikah, kot so NPK, izobraževanje brezposelnih in druge oblike izobraževanja, ki so prilagojene delodajalcem, pa več kot 500.

V zadnjih dveh letih na zavodu opažajo povečano zanimanje za tehniške pa tudi strokovne programe. Pri vpisu so imeli lani in tudi letos omejitve v skoraj vseh tehniških programih in tudi v nekaterih poklicnih, kar je bilo še pred nekaj leti nepredstavljivo. »Mislim, da je družba spoznala, da za skladen razvoj potrebuje vse poklice in stopnje izobrazbe, od poklicne pa do visoke strokovne izobrazbe, torej vse do doktorjev znanosti,« meni Dosedla.

Za vse dijake v poklicnih in strokovnih programih, pa tudi za študente višješolskih programov morajo zagotoviti »delovna« mesta za usposabljanje na delovnem mestu oziroma praktično izobraževanje. Zato vsako leto sodelujejo z več kot 100 podjetji. A ne gre samo za sodelovanje na področju praktičnega usposabljanja z delom (PUD), ampak tudi za višje oblike sodelovanja, kot so sodelovanje pri ustvarjanju odprtega dela kurikula, praktične diplomske naloge, skupni projekti, izobraževanje za potrebe posameznih delodajalcev. »Vse to jim lahko ponudimo, saj smo uspešno kandidirali na razpisu za opremljanje medpodjetniškega izobraževalnega centra in smo lahko med letoma 2010 in 2013 temeljito posodobili naš učni park. Zdaj lahko prenašamo znanje in spretnosti na najsodobnejši opremi, ki jo lahko tudi sproti dograjujemo.«

Šolski center Celje je aktiven tudi na področju mednarodnega sodelovanja, saj z vključevanjem v različne projekte sodeluje praktično z vsemi evropskimi državami. Trenutno potekajo na zavodu trije projekti Evropskega socialnega sklada in več projektov Erasmus+, s pomočjo katerih omogočajo mobilnost in nabiranje izkušenj v tujini tako dijakom kot zaposlenim, »saj se zavedamo, da le sodelovanje pomeni odpiranje novih obzorij in priložnosti za evropsko povezovanje. Ponosno lahko povem še, da je bil konzorcij šolskih centrov Slovenije nosilec prenove praktično vseh programov s področja tehnike, v katerih smo prvič začeli uporabljati in izvajati pojme modularnost, odprti kurikul ...,« poudarja Dosedla.

Od obiska gazel pa si v šolskem centru, kjer se bodo na stojnicah predstavile vse šole tudi z izdelki dijakov, obetajo, da se bodo še uspešneje povezovali z gospodarstvom, »in to z najbolj vitalnim delom, kar gazele nedvomno so. Navsezadnje želimo tudi sami postati gazela na svojem področju. Če že nismo,« razmišlja direktor Igor Dosedla.