Podjetje REM je leta 2001 ustanovil še vedno njegov edini lastnik Jože Udovič in je bilo do leta 2010 tesno navezano na Trimo, za katerega izdelujejo bivalne zabojnike. Podjetje je specializirano za bivalne kontejnerje, mobilne hišice in modularne enote, gazela dolenjsko-posavske regije je bilo že v letih 2007 in 2008.

Prava prelomnica in začetek silovite rasti podjetja segata v leto 2003. Takrat je lastnik s Trimom podpisal dolgoročno pogodbo za izdelavo bivalnih zabojnikov. Vodenje podjetja je prevzel direktor Igor Kastelic, saj so se hitro širili in rasli, zato je lastnik potreboval nekoga, da mu pomaga. V družbi so se posvetili samo enemu poslu, izdelavi bivalnikov. Podjetje je na primer leta 2008 izvozilo 90 odstotkov proizvodnje, od tega 80 odstotkov prek Trima.

Podjetje REM je bilo že v letih 2007 in 2008, torej tik pred začetkom krize, prepoznano za dolenjsko-posavsko gazelo. Kriza pa je leta 2009 doletela tudi njih. Tedaj so imeli kar 50-odstotni padec prodaje tudi na račun navezanosti na Trimo. Zato so pospešeno začeli sami iskati partnerje v tujini, poskrbeli so za večjo razpršenost kupcev in dobaviteljev ter že leta 2012 stopili na vlak rasti.

V zadnjem letu veliko energije namenjajo zaposlenim, saj so sredi leta skoraj podvojili proizvodne zmogljivosti in zato pospešeno zaposlovali. Na teden izdelajo že od 130 do 150 bivalnih kontejnerjev. Naročnikom zagotavljajo storitev od ideje do ključa. Tretjina izdelkov je javnih objektov, kot so šole, vrtci, nastanitvene zmogljivosti, tretjina jih gre v zasebni sektor, tretjina pa je najemniških kontejnerjev.

Povpraševanje po njihovih izdelkih se je maja lani izjemno povečalo, saj se je deloma sprostil investicijski trg, deloma pa je k temu prispeval tudi migracijski tok. Igor Kastelic, ki vodi podjetje, ocenjuje, da je potencial njihove dejavnosti velik, da pa bodo imeli prihodnje leto nekoliko bolj umirjeno rast. Njihovi trgi so predvsem v Evropi, Afriki in Bližnjem Vzhodu, v zadnjem času postaja vse bolj zanimiv trg Velika Britanija.

Podjetje je v minulem letu z 225 sodelavci ustvarilo 30,2 milijona evrov skupnih prihodkov, za letos pa spet napovedujejo 20-odstotno rast ter več kot 240 redno zaposlenih sodelavcev in okoli 20 agencijskih delavcev. Podjetje okoli 80 odstotkov izdelkov in storitev proda v tujino. Ob visoki bonitetni oceni A++ in odličnem plačilnem indeksu (94 od 100) ima REM tudi zelo visok kazalnik verjetnosti preživetja, saj znaša kar 98 (največ je 100).

Letos so v agenciji za raziskave in razvoj registrirali svojo raziskovalno skupino. Svojo konkurenčno prednost vidijo v kompleksnosti rešitev; v primerjavi s konkurenco imajo več inženirjev na število izdelanih enot. »Za nas ni odgovora ne,« konkurenčno prednost REM opisuje Kastelic. Čez dve leti bodo najverjetneje že zelo dobro pripravljeni na gradnjo ničenergijskih javnih stavb, kar je v skladu z zahtevo EU. jpš