Danes bo v Novem mestu že četrti regijski izbor v sklopu projekta Gazela 2016. Na prireditvi v Šolskem centru Novo mesto bodo med nominiranimi gazelami Amplexor Adriatic, Iskra PIO in REM izbrali gazelo dolenjsko-posavske regije. Zadnji veliki met je regiji uspel leta 2010, ko je zlata gazela postala novomeška Krka.

Medtem ko sto najhitreje rastočih podjetij dolenjsko-posavske regije ohranja sorazmerno stabilno rast, saj kazalnik verjetnosti preživetja tako kot lansko leto znaša 82 (največ je 100), pa so nominirane gazele še bistveno boljše. V zadnjem petletnem obdobju je 100 najhitreje rastočih podjetij regije na novo odprlo 1723 delovnih mest, prodajo so dvignili za 194 odstotkov, dodano vrednost pa za 143 odstotkov.

Gazele, ki jim je pridobivanje ustreznih kadrov vse večji izziv, so tesno povezane s Šolskim centrom Novo mesto, ki letos izobražuje več kot 3100 dijakov in okoli 900 študentov. Zato je njihov neposredni vstop v šolski center pomemben korak v krepitvi sodelovanja med podjetji in izobraževalnimi ustanovami, šolajoči se mladini pa so uspešni podjetniki vzor in dokaz, da je prav, da sledijo svojim sanjam, da pa jih lahko uresničijo samo z ustreznim znanjem in z izjemno veliko vztrajnosti, inovativnosti ter drznosti.

Za uverturo v izbor dolenjsko-posavske gazele bodo poskrbeli člani Big banda Šolskega centra Novo mesto, ki je trenutno edini šolski big band v Sloveniji, ter judoisti ŠD Bushida, prvega in edinega športnega društva, ki na širšem območju Novega mesta ponuja tako treniranje borilnih veščin juda kot tudi jiu-jitsa. Na odru bodo za dinamiko poskrbele tudi ritmične gimnastičarke Kluba za ritmično gimnastiko TiM, ki ga vodita ritmična gimnastičarka Mojca Rode in gimnastični as Mitja Petkovšek. Za enega od vrhuncev prireditve bo poskrbel več kot 120-članski pevski zbor šolskega centra, ki bo zapel rokovsko simfonijo Another Brick in the Wall skupine Pink Floyd.

Eden od pobudnikov tesnejšega povezovanja gazel z mladimi je tudi Janko Lah, predsedujoči metodološki komisiji izbora za gazelo. Lah opozarja na pomembnost digitalne pismenosti zaposlenih. »Pri zaposlovanju novih sodelavcev se tudi gazele soočajo z vrzelmi med potrebami in realnimi sposobnostmi zaposlenih. Evropska unija ocenjuje, da ima skoraj polovica prebivalstva pomanjkljiva osnovna digitalna znanja ter druge temeljne kompetence, še posebno podjetnosti, jezikov in učenja. Da pospešimo digitalno preobrazbo gospodarstva v skladu z evropskimi in slovenskimi smernicami, je lahko pametna naložba v človeški kapital. Projekt Kompetentni državljan koalicije za digitalno pismenost in delovna mesta za hitrejšo digitalno preobrazbo gospodarstva ima dva cilja: prvi je, da vsak odrasel državljan samostojno uporablja večino temeljnih kompetenc, s sodelavci pa večino strokovnih kompetenc, drugi pa je, da je kompetenčni profil delovnega mesta osnova vseživljenjskega učenja in razvoja vsakega zaposlenega.«