Župan Miha Ješe je za 13. oziroma zadnjo točko današnje seje občinskega sveta predlagal obravnavo problematične predelave odpadkov v podjetju Ekologija v škofjeloški industrijski coni Trata. Že pred sejo pa je svetnike razjezilo gradivo, ki po njihovem mnenju ne ustreza dejanskemu stanju oziroma ne omogoča ustrezne razprave. »Niti gasilcev, ki lahko strokovno pojasnijo nevarnost ob nesreči, župan ni povabil, čeprav smo to predlagali. Zato pa je priložil gradivo, ki ga je pripravilo podjetje, ki te odpadke želi predelovati. Tragično je, da ni znano, da bi župan povabil okoljevarstvenike, in seveda bi bilo pravilno tudi, da bi med gradivo uvrstil vse, kar smo svetniki pripravili za sicer nesklepčno izredno sejo,« je o gradivu (objavljeno na spletni strani občine Škofja Loka) povedal Ronaldo Krajnik. Kot občinski svetnik je prepričan, da ravnanje župana Ješeta še vedno obremenjuje tudi njegovo solastništvo najemodajalca dela prostorov omenjenega podjetja oziroma mu nasploh očita pristransko ravnanje ves čas od izbruha omenjenega problema julija letos.

Čeprav izredna seja sveta ni prinesla nobenih zaključkov, pa je celotno nezadovoljstvo v Škofji Loki povzročilo nastanek civilne pobude tistih, ki so proti predelavi nevarnih odpadkov. Pred kratkim so že začeli organizirano zbirati podpise pod peticijo za Škofjo Loko brez nevarnih odpadkov. Naj poudarimo, da župan tudi za prihodnjo sejo sveta predlaga pristojnim organom presojo vseh morebitnih vplivov in tudi skladiščenje surovin oziroma odpadkov na omenjeni lokaciji Ekologije. Do zdaj je zanikal tudi vse očitke o svoji nepristranskosti in jasno poudaril, da občina ne izdaja okoljevarstvenih soglasij, temveč je to naloga države. šu