Podjetje RLS Merilna tehnika (Rotary and Linear Motion Sensors) je inovator Janez Novak, inženir elektrotehnike in podjetni inovator, ustanovil leta 1989 skupaj s prijateljem, s katerim sta najprej izdelovala merilne naprave za obdelovalne stroje. V sodelovanju s fakulteto za elektrotehniko – Novak je velik zagovornik sodelovanja podjetij z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami – so izdelali nov čip, ki so ga prodajali v tujino. Po vstopu podjetja Renishaw International oziroma po tem, ko je sir David McMurtray postal natanko polovični lastnik RLS v letu 2000, so se specializirali za razvoj in proizvodnjo rotacijskih in linearnih senzorjev pomika in zasuka, ki jih vgrajujejo v različne naprave, kjer je potrebno natančno nadzorovanje njihovega premikanja.

Ta tipala so v avtomobilih, letalih, industrijskih robotih, sončnih in vetrnih elektrarnah, medicinskih napravah, bencinskih črpalkah. V petih letih – med letoma 2009 in 2014 – je podjetje RLS Merilna tehnika vsako leto zraslo za okoli četrtino, v zadnjem poslovnem letu je rast nekoliko bolj umirjena. Rast prihodkov podjetja je posledica velikih vlaganj v razvoj novih izdelkov, ki jim bo tudi v prihodnje zagotavljal rast. Velik potencial njihove rasti je tudi v razvoju robotizacije.

Prihodki podjetja rastejo zelo dinamično – zadnje poslovno leto, ki so ga končali junija 2016, so zaokrožili z dobrimi 14 milijoni evrov skupnih prihodkov in 3,5 milijona evrov dobička. V primerjavi s poslovnim letom 2014 so prihodki zrasli za 7 odstotkov, kar je zaradi obstoječih tržnih razmer sicer manj, kot so pričakovali, so pa povečali prodajo v segmentu robotike, kjer dosegajo visoko dodano vrednost. Večjo rast prihodkov pričakujejo v letih 2017 in 2018, saj se povpraševanje povečuje, med nove trge so dodali Brazilijo, zelo zanimiva je Kitajska.

Med letoma 2009 in 2015 so prihodke podvojili, Novak napoveduje, da bodo tudi čez pet let prihodki enkrat višji. Tudi drugi kazalci rasti v podjetju so dobri, Novak je zlasti ponosen na rast števila zaposlenih – medtem ko so v letu 2015 zaposlovali 95 ljudi, jih je sedaj že 114. Zaradi trajnostnega razvoja podjetja trenutno razvijajo organizacijo, poleg razvoja talentov in nasledstva bodo oblikovali tudi karierne načrte.

Zaposleni v podjetju izredno spoštujejo direktorja, ker ima tudi on tak odnos do njih. Dobra ekipa so dobri zaposleni, ki postanejo odlični, če jim ponudiš dobre pogoje dela. Imajo tri odmore, zabojčke sadja v proizvodnji, klopce ob bajerju za odmor, skupna druženja.

Podjetje skupaj s solastnikom obvladuje vse funkcije proizvodnega podjetja, od ideje in zaščite produkta do proizvodnje in globalne komercializacije produktov. V jeklo znajo zapisati informacijo brez vidnega zapisa tako, da jo prepoznajo z lastnimi magnetnimi senzorji in čipi. Podjetje izvozi več kot 94 odstotkov svojih izdelkov. Njihov glavni trg ni Evropa, temveč ZDA, kjer ustvarijo okoli 45 odstotkov svoje prodaja. Prodajajo tudi v JAR, Rusijo, Južno Korejo, Malezijo, Tajsko in evropske države, kjer si prizadevajo za močnejši prodor. jpš