Spletni portal Fran, na katerem lahko brezplačno dostopamo do temeljnih slovarjev slovenskega jezika, denimo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) ali Slovenskega pravopisa, je nedavno zabeležil desetmilijonto poizvedbo. Portal, ki ga je oktobra 2014 postavil Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, se je torej v dveh letih že trdno zakoreninil v zavesti govorcev slovenščine. Ti so v prvih mesecih delovanja portala, ki vsebuje več kot pol milijona razloženih besed in prikazuje slovenščino vse od 16. stoletja do danes, v povprečju sprožili približno 7600 poizvedb na dan, obisk pa je dve leti kasneje narastel na 20.000 do 40.000 poizvedb na dan, kar je presenetilo tudi pripravljalce portala.

»Kakšen bo odziv, je bilo nemogoče napovedati tudi zato, ker Frana nismo zasnovali po vzoru kakega tujega slovarskega portala, ampak smo skušali storiti nekaj korakov več. Vsebine in nove tehnične rešitve smo združili z vrhunskim slovenskim oblikovanjem. Da nam je uspelo, pričajo tako obisk kakor tudi pozitivni odzivi iz tujine. Slovenci imamo s Franom portal, ki nam ga lahko zavidajo tudi največji jeziki,« je ob tem povedal urednik Frana dr. Kozma Ahačič.

Od Savdske Arabije do Hondurasa

Najbolj priljubljen je Fran v ponedeljek okoli desetih dopoldne, najmanj konec tedna. Poleg slovenskih beleži obiske iz drugih držav, največ iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Poljske, Češke, Nemčije, Madžarske in Amerike, pa tudi iz skoraj sto drugih, na primer iz Savdske Arabije, Ekvadorja, Bolivije, Kameruna in Hondurasa. In katera gesla uporabnike najbolj zanimajo?

Statistika kaže, da so trenutno najbolj iskane besede e-knjiga, pokorščina, rastlina in opolnomočiti. »Z novo verzijo Frana bomo lahko spremljali tudi besede, ki smo jih največkrat iskali v posameznem mesecu. Ker je bil letos za maturo iz slovenščine med drugim predpisan roman Ferija Lainščka Ločil bom peno od valov, se je to poznalo tudi v precej večjem iskanju gesel iz Slovarja stare knjižne prekmurščine,« je zanimivost navedel Ahačič.

Fran kot Google

Na Franu je mogoče brezplačno dostopati do vseh temeljnih slovarjev slovenskega jezika: od starega SSKJ do pravopisnega, etimološkega, frazeološkega, zgodovinskega, dialektološkega in terminološkega slovarja. Edini plačljivi slovar na Franu je trenutno nova izdaja SSKJ iz leta 2014, po katerem lahko iščemo le, če kupimo njegovo knjižno izdajo. Tako bo glede na pogodbo z založbo še eno leto, nato pa bo tudi ta slovar prosto dostopen, je pojasnil Ahačič.

Fran sicer omogoča tudi registracijo posameznega uporabnika, ki pa za uporabo nikakor ni nujna. Ahačič je opozoril, da utegne tovrstna storitev priti prav predvsem profesionalnim uporabnikom, ki si denimo želijo nastaviti poseben izpis iskanj in podobno. Sicer deluje Fran kot Google: vpišete besedo, ki vas zanima, Fran pa sam poišče, v katerih slovarjih bi dobili najustreznejšo informacijo o njej.

Država ravna, kakor da Frana ni

Ob skorajšnjem drugem rojstnem dnevu Frana predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša sta dr. Marko Snoj in urednik portala Ahačič opozorila, da država v svojih razpisih še vedno ravna, kakor da Frana in novih slovarjev na njem ne bi bilo. Kot je razlagal Ahačič, so naredili portal popolnoma samoiniciativno s tržnimi prihodki od knjižne izdaje posodobljenega SSKJ in s sredstvi infrastrukturnega programa ZRC SAZU Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

»Tudi v novih razpisih pristojnih ministrstev ni mesta za Frana, čeprav razpisi za jezikovne portale so. Vendar nam to ne jemlje poguma. V sodelovanju z jezikovnotehnološkim podjetjem Amebis in oblikovalci iz podjetja Hruška Frana vztrajno izboljšujemo, je pa res, da tako ne bomo mogli v nedogled.«

Tudi v znakovnem jeziku

Fran sicer ves čas nadgrajujejo. Na pozive iz tujine so se denimo odzvali z različico portala v angleščini. V zadnjih dveh letih so ob nekaterih slovarjih dodali tudi nove slovarske vsebine s področja pravopisa in besed, ki so prišle v slovenščino pred kratkim. Prek jezikovne in terminološke svetovalnice obenem redno odgovarjajo na vprašanja uporabnikov o jezikovnih dilemah.

Ob Franovem drugem rojstnem dnevu, 14. oktobra, bo začel sproti kot rastoči slovar izhajati novi SSKJ. »Posebnosti tega slovarja bosta med drugim, da bo pomene besed slovenskega jezika predstavljal tudi s kretnjami slovenskega znakovnega jezika, vključeval pa bo tudi zvok in vse oblike posamezne besede z naglasi vred,« je sklenil Ahačič.