V preteklih letih so medvedi povzročali veliko škode v Zgornjem Posočju, ko so se spravili predvsem na ovce in čebelje panje, prizanesli pa niso niti žrebetom, teletom in kravam. Še posebno dejavna je bila okoli 150 kilogramov težka zverina, ki je na kobariškem Stolu v nekaj mesecih pokončala vsaj 100 ovac in koz. Takoj ko so lovci dobili dovoljenje za izredni odstrel problematične živali, medveda ni bilo več na spregled.

Medvedja družina v Gorenji Trebuši

»Letos naj bi se v Zgornjem Posočju zadrževalo pet medvedov. Ti ne povzročajo kakšne posebne škode. Uničili so le nekaj čebelnjakov in pokončali kakšno glavo drobnice. Že dve leti na kobariškem Stolu nismo opazili medveda. Zato pa je vsaj eden stalno prisoten v Trenti,« pravi Iztok Koren iz tolminskega zavoda za gozdove. »Bolj problematično pa je letos v Gorenji Trebuši, kjer se pojavljajo samec, samica in dva mladiča. Prihajajo v vas, razmetavajo zabojnike za smeti, spravljajo se na čebelnjake, pokončali pa so tudi nekaj ovac,« pojasnjuje Koren. Da je medved res prisoten v Trenti, je potrdil planinec, ki je medveda v začetku tega meseca videl dobrih 50 metrov pod Zavetiščem pod Špičkom nad dolino Zadnje Trente.

Vse več škode pa v Posočju povzročajo šakali. Še posebno na Bovškem, kjer se zadržujeta dva tropa teh mrhovinarjev in plenilcev. »Šakali so v Posočju že nekaj let. Da res povzročajo škodo na drobnici, smo dokazali z DNK-analizami, ko smo na pokončanih živalih vzeli vzorce sline. Veliko škodo pa šakali povzročajo tudi na srnjadi. Izpada naj bi bilo kar za četrtino mladičev« dodaja Koren.

Šakali na Bovškem in Krasu

Njegove izjave je potrdil tudi Silvo Jelinčič iz Kobarida, lovec in ljubiteljski fotograf ter snemalec filmov z lovsko tematiko. »Škoda na srnjadi je velika. Mladičev skoraj ne vidimo. Prav tako je na Bovškem pogrešanih veliko jagnjet. Pogosto najdemo ostanke živali, zgodilo pa se je tudi, da so šakala povozili na cesti,« razlaga Jelinčič.

Šakali povzročajo ogromno škode tudi na Doberdobskem Krasu v Italiji, kjer so jih prvič opazili pred desetimi leti. Takrat še niso povzročali preglavic, niti niso napadali ovac na pašnikih. V zadnjih dveh letih pa so raztrgali vsaj 40 ovac. Prav tako so pokončali štiri osle izmed 100-glave črede, ki jih je skupina kmetov naselila v okviru projekta čiščenja zaraščenih površin.

Na severnem Primorskem so v zadnjih letih opazili volkove le na Nanosu, kjer se zadržujeta dva tropa. V Zgornjem Posočju naj volkov ne bi bilo, prav tako niso opazili sledov risov, ki se na severnem Primorskem zadržujejo le še v Trnovskem gozdu.