Več kot mesec dni je minilo, odkar je mariborski rektor Igor Tičar prejel poročilo posebne komisije, ki je preiskovala sporno ravnanje rektorjevega tesnega sodelavca Teodorja Lorenčiča. Čeprav je komisija potrdila hude očitke, da je nekdanji rektorjev tajnik izvajal mobing in spolno nadlegoval sodelavko Petro Ujčič, Tičar še zmeraj ni ukrepal.

Na rektorjev odziv že tretji teden čaka tudi drugo poročilo posebne komisije, ki se nanaša na pritožbo uslužbenca v rektoratu Alena Vidonje. Tudi v tem primeru je komisija ugotovila, da je Lorenčič s svojim načinom vodenja in komuniciranja ustvarjal sovražno delovno okolje in da zato ni primeren za opravljanje vodstvenih nalog. Lorenčič je ta čas zaposlen na delovnem mestu pomočnika glavnega tajnika, je vodja oddelka za odnose javnostmi in promocijo univerze.

Maturanti univerzi nastavili ogledalo

Komisiji, ki jima je predsedoval Branko Lobnikar s fakultete za varnostne vede, sta v obeh primerih rektorju predlagali izrek opomina Lorenčiču. Igor Tičar pa (še) ni storil ničesar. V rektoratu cincanje med drugim utemeljujejo s tem, da mora rektor pred odločitvijo preučiti »zelo obsežni poročili«, čeprav po naših informacijah obe obsegata zgolj po dve strani.

Včerajšnji odgovor rektorata vzbuja vtis, kakor da Tičar ne zaupa poročilu komisije, v delo katere se je že vpletal. Zato bo, preden bo sprejel odločitev, zadevo samoiniciativno še dodatno preiskal. »Rektor je od komisije prejel zelo obsežno poročilo, ki s pripadajočim gradivom šteje več 100 strani,« so sporočili iz vodstva univerze. »Takoj ko bo prejeto gradivo proučil in opravil dodatne pogovore, bo tudi ustrezno ukrepal.«

»Nedopustno je vztrajanje rektorja, da o ekscesih svojega 'alter ega' se vedno molči,« je ogorčena Marija Javornik Krečič, predstavnica visokošolskega sindikata na Univerzi v Mariboru. »Vodstvo univerze ni sposobno odčitati podobe, ki jim jo v ogledalo postavljajo slovenski maturantje. Ti so namreč mariborsko univerzo po zaželenosti za študij postavili na zadnje mesto med vsemi javnimi univerzami.«

Visokošolskemu sindikatu je uspelo letos izbojevati tudi tretjo pomembno zmago. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je zavrnil Tičarjeve ugovore zoper ugotovitve inšpektorata za javni sektor, ki je pregledal sistemizacijo delovnih mest na univerzi. Inšpektorat je v celoti pritrdil stališčem sindikata, da tako imenovana razcepljena delovna mesta niso v skladu z zakonodajo. Univerza mora nezakonitosti odpraviti v 60 dneh. Iz rektorata so včeraj sporočili, da bodo spoštovali odločitev ministrstva.

Na mariborski univerzi je ta čas vzpostavljena edinstvena sistematizacija, s katero so delovno mesto visokošolskega učitelja »razcepili« na tri (docent, izredni in redni profesor). Ko je učitelj dosegel višji naziv, je od vodstva prejel odgovor, da višjega delovnega mesta ni in je zato upravičen zgolj do nižje docentske plače. Tak sistem je v neskladju z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju in s kolektivno pogodbo, sta ugotovila tako inšpektorat kot pristojno ministrstvo.

Rektor je zoper ugotovitve inšpektorice Saše Bole med drugim ugovarjal z argumentom, da je univerzi v ustavi zagotovljena avtonomija. Citiral je tudi pravilnik o napredovanju zaposlenih. Vendar so na ministrstvu ocenili, da rektorjev ugovor ni utemeljen. Vrhovno sodišče se je že večkrat postavilo na stališče, da avtonomija visokošolskih zavodov univerzam resda zagotavlja samostojno urejanje, vendar v skladu z zakoni in drugimi predpisi. »Avtonomija univerze ne pomeni popolne brezmejne samovolje univerzitetnih oblastnikov. Avtonomije univerze je avtonomija poučevanja in raziskovanja,« dodaja Javornik-Krečičeva.

Najprej opravičilo, potem poravnava

Od vodstva univerze sindikalistka pričakuje, da bo nemudoma vzpostavilo zakonito stanje in se bo oškodovanim zaposlenim najprej opravičilo, potem pa jim bo ponudilo poravnavo. Morebitno vztrajanje pri vlaganju individualnih tožbenih zahtevkov zaposlenih bi bilo povsem iracionalno ravnanje, ki bi univerzo finančno potopilo.

Že zdaj namreč univerza svojim zaposlenim dolguje več milijonov evrov. Sindikatu je letos uspelo dobiti tudi kolektivno tožbo zoper pravilnik o napredovanju, s katerim je univerza številnim zaposlenim samovoljno onemogočala napredovanje. Vodstvo univerze je tudi doživelo hladen tuš, ko jim je inšpektorat za javni sektor naložil izplačilo nadobvez zaposlenim v skupni višini 1,7 milijona evrov.