Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za 3,2 milijona evrov spodbud za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko stopnjo brezposelnosti v letih 2016 in 2017. Ukrep gospodarskega ministrstva, ki je bil minulo leto prvič izveden prek podjetniškega sklada, se bo nadaljeval in okrepil 80 novonastalih podjetij ter pomagal zmanjševati brezposelnost.

Novonastala podjetja iz problemskih območjih bodo lahko spodbudo prejela v obliki nepovratnih sredstev do višine 40.000 evrov v obdobju dveh let, je navedeno v razpisu. Podjetja, ki bodo upravičena do sofinanciranja projektov, morajo biti iz vzhodne kohezijske regije in imeti sedež podjetja na območju občin pomurske regije, Pokolpja, Maribora s širšo okolico, Hrastnika, Radeč ali Trbovelj.

Z razpisom želi sklad spodbuditi zagon podjetij in tako znižati njihovo stopnjo umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšati konkurenčnost. Poleg zagona novih podjetij je cilj javnega razpisa tudi zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih.

Upravičena podjetja lahko prejmejo do 40.000 evrov nepovratnih sredstev za zagon podjetja, biti pa morajo registrirana v obdobju od 1. januarja 2014 do 23. avgusta 2016, ko je tudi zadnji tok za oddajo vloge za denar. Podjetja imajo torej na voljo samo dobre tri tedne časa, da oddajo ustrezno vlogo in se uvrstijo med predvidenih 80 izbrancev. Novoustanovljena podjetja bodo denar prejela v dveh letnih izplačilih, in sicer do največ 15.000 evrov v letošnjem letu in do največ 25.000 evrov v prihodnjem letu. jpš