Za asfalt in osvetlitev poti do enega najlepše ohranjenih renesančnih dvorcev na kamniško-domžalskem območju, kjer hranijo izjemne muzejske zbirke, na dvorišču tudi stare tuhinjske kašče, in kjer pogosto prirejajo razstave, koncerte ter številne druge kulturne in poslovne prireditve, so Kamničani dolgo moledovali. Zlasti Kamničanke, ki so morale na prireditve, poroke in sprejeme v visokih petah stopati po makadamu po zadnjem delu strme Muzejske poti. Prijazen ni bil niti dostop za starejše in starše z otroškimi vozički.

Čeprav ob gradu za obiskovalce tudi po ureditvi poti ni prostora za ureditev parkirišč, pa bo dostop do dvorca na izpostavljeni lokaciji na vzpetini nad Kamnikom vendarle prijaznejši, v nočnem času pa tudi osvetljen, izpostavljajo v občini Kamnik. Dodajajo, da znaša pogodbena vrednost del vključno z DDV 75.760 evrov. Povedali so še, da je bila ureditev zadnjih sto metrov poti do muzeja predvidena že v lanskem proračunu, a so morali dela odložiti zaradi dodatnih rešitev odvodnjavanja območja Muzejske poti in makadamske poti od gradu Zaprice do gozda. Tudi po začetku del so morali poskrbeti še za nekaj dodatnih uskladitev, ki jih je v soglasju k projektu zahteval zavod za varstvo kulturne dediščine. av