V Zavodu RS za zaposlovanje kot enega od najuspešnejših ukrepov aktivne politike zaposlovanje (APZ) omenjajo usposabljanje na delovnem mestu za mlade do 30. leta starosti. Dosedanje izkušnje kažejo, da je eno leto po usposabljanju zaposlenih še 70 odstotkov vseh vključenih mladih. Trenutno je v evidenci brezposelnih kar 20.547 mlajših od 30 let, kar je dobra petina vseh brezposelnih, od tega 14.933 več kot tri mesece. Dolgotrajno brezposlenih pa je kar 6910 mladih ljudi.

Zaposlovalci se lahko že poleti odzovejo na novo javno povabilo zavoda, v okviru katerega je do maja prihodnje leto oziroma do porabe denarja na voljo skupno 4,4 milijona evrov, s čimer naj bi zagotovili usposabljanje 2291 brezposelnim mladim. A pri tem morajo biti zaposlovalci pozorni na to, da zavod zagotavlja 60 odstotkov vključitev za mlade, ki živijo v vzhodni Sloveniji.

V okviru ukrepa se lahko prijavijo mladi, ki so brezposelni najmanj tri mesece, vendar pa bodo imeli pri izboru prednost tisti brezposelni, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program, ki so dlje časa brezposelni ter imajo socialne in zdravstvene ovire. Tako naj bi težje zaposljivim mladim zagotovili konkretne delovne izkušnje in znanja, s čimer naj bi si izboljšali zaposlitvene možnosti.

Brezposelni, ki že ima delovne izkušnje, je lahko v usposabljanje vključen dva meseca, delodajalec zanj dobi 370 evrov, medtem ko so prvi iskalci zaposlitve v usposabljanje vključeni mesec dni dlje, podjetje pa za vsakega dobi 493 evrov. Mladi, ki so vključeni v usposabljanje, delajo pod vodstvom mentorja vsak delovnik osem ur, v tem času pa so še vedno prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. jpš