Vedno večji prihranki, ki jih TČ omogočajo, in stabilnost cen električne energije so glavni razlogi za nakup teh naprav. Kljub relativno nizkim cenam ostalih derivatov (v primerjavi s preteklimi leti) je odločitev za nakup TČ že z vidika udobja, ki ga prinaša, zelo priporočljiva. Izkušnje uporabnikov s spremljanjem delovanja sistema preko aplikacij, tudi ko jih ni doma, so zelo pozitivne. Cene ostalih derivatov počasi rastejo, tako da TČ ostaja prava odločitev ob vgradnji novega ogrevalnega sistema.

Prepoznavanje lastnosti TČ

Ko se odločamo za TČ in pri tem primerjamo učinkovitost posameznih TČ, moramo biti pred dokončnim izborom pozorni na to, da primerjamo podatke pod enakimi pogoji. Pomembna je učinkovitost TČ pri isti vhodni temperaturi vira (zrak, zemlja ali voda) in istem ogrevalnem režimu (primer 35 °C). Vse pa mora biti merjeno v okviru enakega standarda EN14511 o učinkovitosti ogrevalnih TČ (EN16147 pri testiranju sanitarnih TČ). Z uvedbo direktive Ecodesign morajo imeti vsi produkti za svojimi podatki tudi poročilo testnega laboratorija, tako da so vsi podatki realni.

Pri prepoznavanju lastnosti posameznih TČ se srečamo z nekaterimi oznakami, ki jih je seveda dobro razumeti. Poglejmo najpomembnejše. COP (angl. Coefficient of Performance) je kratica za koeficient učinkovitosti TČ. Med uporabniki je kratica COP znana kot grelno število. COP je razmerje med pridobljeno energijo – toploto (pri hlajenju pa odvzeto toploto) in električno energijo, ki jo potrebujemo za delovanje TČ. Z vložkom 1 kWh električne energije in 4 kWh iz okolja (zemlja, voda ali zrak) pridobimo 5 kWh toplotne energije, torej je COP 5. Višje, kot je to število, bolj učinkovito oziroma ekonomično je delovanje TČ. Najvišje vrednosti COP imajo TČ, ki uporabljajo vodo kot vir energije, sledijo jim tiste, ki uporabljajo zemljo kot vir toplote.

Izmerjeni količniki in realni pogoji

Ker se COP nenehno spreminja glede na pogoje delovanja (različna učinkovitost pri različnih vhodnih pogojih), se za oceno delovanja preko celega leta uporablja izraz letno (sezonsko) grelno število (SCOP) oziroma SPF (angl. seasonal performance factor), ki je letni faktor učinkovitosti. Predstavlja razmerja med toploto, ki jo porabimo za ogrevanje, in električno energijo, ki jo porabimo za delovanje TČ preko celotne sezone. Zato je SCOP glede na določena območja za enako TČ različen, medtem ko je COP enak.

COP količnik je težko prenesti v realne pogoje delovanja. Realnim pogojem se zato nekako bolj približa SCOP (sezonsko grelno število). V Kronotermovem laboratoriju lahko testirajo vse tipe toplotnih črpalk, kar pomeni, da zadostuje oziroma celo presega zahteve po merilni natančnosti in sposobnostih, ki so zapisane v Delegiranih uredbah (EU) 811/2013 in 812/2013 (energijske nalepke) in Uredbah (EU) 813/2013 in 814/2013 (Ecodesign).

Poleg meritev učinkovitosti je osnovni namen laboratorija izvajanje t.i. razvojnih meritev, kjer vrhunska oprema omogoča lažje, hitrejše in še bolj učinkovito razvojno delo. Na voljo imajo merilni sistem z vrsto merilnikov, ki v vsakem trenutku popišejo stanje delovanja toplotnih črpalk. Laboratorij sodeluje s priznanim nemškim inštitutom za testiranje toplotnih črpalk TüV Reinhland. Sodelovanje so sklenili po strogem pregledu oziroma t.i. ''Auditu'' laboratorija. Tako lahko v spremstvu neodvisnega strokovnjaka iz omenjenega inštituta (ta skrbi za nadzor in preverja pravilno oziroma skladno izvajanje meritev, kot je to zapisano v standardih in direktivah) izvajajo akreditirane meritve in posledično pridobijo tudi ustrezne certifikate o učinkovitosti naprav. (ku)