Mramor je ob tem poudaril, da je v svojih izjavah glede dodatka za stalno pripravljenost navajal dejstva ter da je predlagano rešitev sprejel v dobri veri, da je zakonita. Hkrati se opravičuje vsem, ki jih je s svojim dejanjem kakorkoli prizadel in bo vsa prejeta sredstva iz tega naslova vrnil, so sporočili s finančnega ministrstva. Mramor tudi obžaluje, da se vprašanje zakonitosti ni razčistilo na višji ravni že leta 2008, ko se je dodatek začel izplačevati, temveč šele leta 2015.

V zadnjem času so se namreč vrstili pozivi k odstopu zaradi izplačil dodatka za stalno pripravljenost, ki so ga po ugotovitvah inšpektorata izplačevale nekatere fakultete Univerze v Ljubljani. K odstopu sta bila pozvana tudi finančni minister, ki je kot dekan ekonomske fakultete odobril izplačevanje dodatka ter ga tudi sam prejemal, in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Mramor naj bi kot dekan od leta 2008 do oktobra 2013 z dodatki za stalno pripravljenost prejel 45.000 evrov bruto.

Da so bili omenjeni dodatki izplačani nezakonito, je ugotovil inšpektorat za javni sektor. Tudi policija je potrdila, da v zvezi z izplačevanjem dodatkov poteka obsežna kriminalistična preiskava, postopek v zvezi z omenjenim dodatkom pa vodi tudi komisija za preprečevanje korupcije.

Ministrstvo za izobraževanje je Univerzo v Ljubljani pozvalo, naj pripravi vsa potrebna poročila in podatke o dodatkih za stalno pripravljenost, ki so jih izplačevale fakultete. Na ljubljanski univerzi pa nameravajo vprašanje dodatka za stalno pripravljenost urediti s posebnim pravilnikom.