»Smo v velikem razvojnem zagonu in proizvodni dinamiki, ki je že na začetku leta zelo visoka,« potrjuje Bogomir Strašek, direktor KLS Ljubno, zlate gazele 2012, ki je prodajo s 33 milijonov evrov v letu 2014 lani dvignila za dobro petino, na 39 milijonov evrov, od tega je 88 odstotkov ustvarila v Evropi.


Do leta 2019 na Kitajskem podvojitev prodaje
Ne glede na to, da je kitajski motor gospodarske rasti povsem opešal in da nekateri napovedujejo celo novo globalno gospodarsko krizo, si v KLS Ljubno v prihodnjem kratkoročnem obdobju obetajo največjo rast prav tam. »Lani smo na Kitajsko prodali 12 odstotkov, do leta 2019 bomo prodajo podvojili,« je zelo jasen Strašek. Kljub temu tam ne bodo postavili svoje tovarne, pač pa bodo največji svetovni trg za prodajo avtomobilov in vse dobavitelje avtomobilske industrije še naprej oskrbovali z Ljubnega.


»Po krajšem obdobju med junijem in avgustom lani, ko je bila prodaja v primerjavi z letom 2014 manjša, se ta spet povečuje in  dosega dvoštevilčno rast. Zaradi tehnoloških sprememb pri motorjih zaradi krčenja, torej v smeri zmanjšanja prostornine, se bo v prihodnjih letih povečala potreba po vztrajnikih, v katere se vgrajujejo naši obroči,« pojasnjuje trende Strašek.
Zahtevno avtomobilsko industrijo pa lahko servisirajo samo z visoko kakovostjo izdelkov, inovativnostjo in nenehnim vlaganjem v izboljšave ter večjo proizvodnjo. Lani so v novo proizvodno halo, ki je velika kar 4000 kvadratnih metrov, strojno in tehnološko opremo za posodobitev  proizvodnje vložili 13 milijonov evrov ali več kot tretjino lanske prodaje. Letos pa gradijo nov logistični center, povečali bodo tudi proizvodne prostore, kar jih bo predvidoma stalo 12 milijonov evrov.


»Lani je bilo med našimi proizvodi 24 odstotkov novih. Mesečno poskrbimo za 50 izboljšav v proizvodnem procesu, letno pa imamo več kot 60 novih proizvodov v fazi prototipov ali začetnih vzorcev. Medtem ko imamo manj kot eno reklamacijo na milijonov kosov, smo produktivnost celotne družbe povečali za več kot 9 odstotkov,« našteva Strašek. Vsi ti ukrepi so bili potrebni, da so bili zaradi konkurence sposobni znižati prodajne cene celo za štiri odstotke.


Lani 25-odstotna rast, letos konsolidacija
Na osnovi napovedanih naročil odjemalcev KLS Ljubno tudi za letos načrtuje občutno rast prodaje. Ob 14-odstotnem povečanju obsega prodaje pričakujejo vrednostno njeno 10-odstotno povečanje.


Elvez, srebrna gazela 2006, za avtomobilsko industrijo izdela skoraj 80 odstotkov celotne proizvodnje. Lani so ustvarili dobrih 16 milijonov evrov in prihodke v primerjavi z letom prej povečali za četrtino. Rast so imeli v obeh glavnih programih –  programu plastike z metalizacijo, ki ustvari 70 odstotkov prihodkov, in programu kabelske konfekcije.


»Povečan obseg dela je posledica povečanega sodelovanja z obstoječimi partnerji kot novih projektov s partnerji, ki smo jih pridobili v zadnjih treh letih. Slediti taki rasti je vse prej kot enostavno. Poskrbeti smo morali za dodatne zaposlitve in uvajanja v proizvodnjo, za prilagajanje in nadzor procesov in stroškov na vseh ravneh, za sledenje kupcem in njihovim pričakovanjem ter vedno višjim zahtevam, ob vsem tem pa seveda presojati potencialne nove kupce,« našteva Simona Petrič, direktorica višnjegorske gazele Elvez. Podjetje je samo lani dodatno zaposlilo 30 ljudi.


Prodaja na evropskem trgu ter v ZDA in na Kitajskem je tudi njo prijetno presenetila. »Po nekaterih podatkih je to odraz predvsem dostopnejših cen avtomobilov, nizkih cen nafte in ugodnejših obrestnih mer za potrošnike. Napovedi nekaterih naših večjih kupcev za letošnje leto so zadržane in tudi zaradi konca cikla nekaterih poslov ne napovedujejo povečanja, napovedujejo pa aktivnejšo rast za leto 2017. Zato za letos načrtujemo okoli 5-odstotno rast,« napoveduje Simona Petrič.
Je pa po letu tako velike rasti, kot so jo imeli vse od leta 2012, nujna stabilizacija in optimizacija poslovanja in procesov.

»Tako se bomo letos še bolj posvetili izboljševanju strokovnega znanja in veščin, vitkejši organizaciji dela in še tesnejšemu medsebojnemu sodelovanju. Sicer pa je dolgoročno načrtovanje v tej zahtevni industriji zelo težko, saj se razmere tudi pri naših kupcih hitro spreminjajo in se moramo še hitreje prilagajati. Predvsem si želimo, da bodo trendi v avtomobilski industriji kljub političnim nestabilnostim realno optimistični in stabilni.«