Belgijska shema za presežne dobičke, ki se uporablja od leta 2005, je nekaterim multinacionalkam na podlagi t. i. davčnih stališč omogočala plačevanje bistveno nižjih davkov v Belgiji. Osnova za davek od dohodkov pravnih oseb je bila tako znižana za od 50 do 90 odstotkov. Davčna shema je koristila le nekaterim multinacionalkam, medtem ko samostojna podjetja, ki so poslovala samo v Belgiji, niso mogla uveljavljati podobnih ugodnosti. Taka ureditev pomeni zelo resno izkrivljanje konkurence znotraj enotnega trga EU. Komisija od Belgije zdaj zahteva, da v prihodnje več ne uporablja sheme za presežne dobičke, za odpravo nepoštenih prednosti pa izterja vse neplačane davke.

 

Evropska komisija preiskuje prakse izdajanja davčnih stališč držav članic od junija 2013. Decembra 2014 je to preiskavo razširila na vse države članice. Oktobra 2015 je odločila, da sta Luksemburg in Nizozemska odobrila selektivne davčne ugodnosti družbama Fiat oziroma Starbucks. Komisija trenutno izvaja tri poglobljene preiskave v zvezi z davčnimi stališči, ki zadevajo Apple na Irskem, Amazon v Luksemburgu in McDonald's v Luksemburgu.

 

Boj proti davčnim utajam in goljufijam je ena izmed glavnih prednostnih nalog te Komisije. V okviru svežnja ukrepov za davčno preglednost so države članice lani oktobra dosegle politični dogovor o avtomatični izmenjavi podatkov o davčnih stališčih. Komisija je lani predstavila tudi vrsto drugih pobud za boj proti izogibanju davkom, zagotavljanje vzdržnih davčnih prihodkov in okrepitev enotnega trga za podjetja. Letos namerava predstaviti nove predloge, ki bodo upoštevali načelo, da morajo podjetja plačati davke tam, kjer ustvarjajo dobičke. Sveženj, ki bo predstavljen 27. januarja, bo začrtal tudi usklajen pristop na ravni EU za izvajanje standardov dobrega davčnega upravljanja na mednarodni ravni.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_sl.htm

Izjava komisarke Vestager v angleščini:  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-44_en.htm