V začetku decembra lani je za 3,42 milijona evrov Skupini ROTO prodal poslopje nesojenega razvojno-proizvodnega centra Seaway Yachts v stečaju v Puconcih, ki so ga gradili tudi ob pomoči evropskega in državnega denarja, center pa nikoli ni zaživel.

V Zapužah, kjer izdelujejo plovila Greenline, za nadaljevanje proizvodnje od junija lani skrbi podjetje VP Avio, ki ga vodi Seawayev ruski distributer Vladimir Zinčenko. Prostore ima v najemu in bo imel pri nakupu nepremičnin in opreme Seaway Design v stećaju predkupno pravico. Stečajni upravitelj Seaway Designa Anton Jagodic naj bi že dal predlog za prodajo opreme in nepremičnin, medtem ko se najemna pogodba izteče konec junija.

Z vnovčevanjem stečajne mase morata stečajna upravitelja Felc in Jagodic zbrati kar čim več, saj je bilo v stečaju Seaway Yachts prijavljenih 58,5 milijona evrov terjatev, priznanizh pa za 55,5 milijona evrov, v stečaju Seaway Design pa je bilo prijavljenih za 54,7 milijona evrov terjatev, priznanih pa za 46,7 milijona evrov.