Pač pa slovenska podjetja zaostajajo za povprečjem EU na področju elektronskega nakupovanja. Na ta način je v letu 2014 namreč nakupovalo 40 odstotkov podjetij v EU, medtem ko za slovenska podjetja ta delež znaša le 28 odstotkov. Z vidika e-prodaje so sicer najbolj aktivna podjetja na Irskem, kjer jih to prakticira 32 odstotkov.

Na področju e-nakupovanja prvo mesto zaseda Avstrija, kjer elektronsko nakupuje 68 odstotkov podjetij. Povprečni delež prihodkov, ki jih podjetja ustvarijo z e-prodajo podjetjem in potrošnikom, je sicer lani na ravni EU znašal 17 odstotkov. V zadnjih letih se je ta delež povečeval - v letu 2012 je znašal 14, v letu 2013 pa 15 odstotkov.

Slovenska podjetja so lani z e-prodajo ustvarila v povprečju 16 odstotkov prihodkov. Na tem področju so vodilna irska podjetja, ki so v letu 2014 z e-prodajo ustvarila 37 odstotkov prihodkov. Podatki o ciljnih trgih opravljene e-prodaje kažejo, da 18 odstotkov podjetij v EU elektronsko prodaja na domačem trgu, osem odstotkov jih prodaja v druge članice EU, pet odstotkov pa v druge države izven EU.

Za Slovenijo evropski statistični urad navaja, da 20 odstotkov podjetij elektronsko prodaja na domačem trgu, 11 odstotkov v druge članice EU, štiri odstotke pa jih elektronsko prodaja v druge države izven EU. Eurostat navaja tudi statistične podatke o deležih podjetij, ki imajo razvite spletne rešitve. Na ravni EU ima razvite spletne rešitve 64 odstotkov podjetij, pri čemer so jim jih skoraj polovici razvili zunanji izvajalci. Podatkov za Slovenijo v statistiki ni.