Med gazelami bodo tudi Lotrič meroslovje, bronasta gazela 2012, Gonzaga-pro, Siliko, Termo-tehnika, bronasta gazela 2013, Dewesoft, zlata gazela 2012, Plastika Skaza, zlata gazela 2014, ter BSH hišni aparati. Ustrezno podjetje si lahko izberejo in se na obisk prijavijo skupaj s starši in učitelji na spletnem mestu: www.danzakariero.si. O podpori mladim pri izbiri karierne poti je razmišljala Barbara Kitek, direktorica splošnih služb v Plastiki Skaza.

Kaj je motiv, da boste sprejeli medse devetošolce?

Zelo radi sodelujemo s šolami, ker želimo vsem naslednjim generacijam približati podjetništvo in pokazati, kakšno je strokovno delo v naši branži. Iz lastnih izkušenj vemo, da se ni enostavno odločiti za naslednji korak v življenju - za izbiro prave srednje šole. Zato želimo otrokom omogočiti, da vidijo poklice od blizu in jim tako vsaj malo olajšamo odločitev.

Iz katerih šol sicer sprejmete največ mladih v službo in seveda prej na prakso?

Največ mladih sprejmemo iz Šolskega centra Velenje, s katerim zelo dobro sodelujemo. Gre predvsem za smeri mehatronik, elektrotehnik, računalniški tehnik, strojni tehnik, okoljevarstveni tehnik in elektrotehnik elektronik. Sodelujemo že v šolskih klopeh, ko jim omogočamo praktično usposabljanje pri delu, pomoč pri seminarskih nalogah ter nudimo počitniško delo. Z večino nadaljujemo skupno pot še med študijem oziroma se v podjetju zaposlijo.

Barbara Kitek, Plastika Skaza: Premalo je praktičnega usposabljanja in ko pridejo mladi iskat prvo službo, sploh ne vedo, kaj se od njih pričakuje.

Kateri kader najbolj potrebujete in ali lahko svoje znanje iz podjetja prenašate na šole?

Najbolj iščemo tehnični kader, na področjih razvoja, analiz, tehnologije in kakovosti, ter seveda dobre prodajnike in nabavnike. Zelo dobro sodelujemo tudi s Visoko šolo za tehnologijo polimerov, kjer prepletamo teoretično znanje, ki nam ga daje VŠTP, ter prakso. Odzovemo se vsakemu vabilu za predavanje študentom in dijakom, ker jim lahko le na tak način približamo podjetniško razmišljanje.

Kakšne mlade dobite v svojo sredino, ali so opremljeni za življenje?

Dobimo različne mlade, od takšnih, ki se ne znajdejo v poklicnem življenju, do takšnih, ki znajo zelo hitro napredovati. Najpomembnejša je želja po znanju in da si mladi želijo dajati podjetju dodano vrednost. Veliko vlogo pri tem odigra šolski sitem, ki pa mladih žal ne opremi dovolj dobro za življenje. Premalo je namreč praktičnega usposabljanja in ko pridejo mladi iskat prvo službo, sploh ne vedo, kaj se od njih pričakuje.