SFI se je odvijal 17. in 18. novembra v Športnem centru HIT v Šempetru pri Gorici, razstavo 45 najboljših inovacij pa si je ogledalo več kot 600 obiskovalcev, pripravili so več kot 23 predavanj in okroglih miz z več kot 40 strokovnjaki, inovatorji, podjetniki, predstavnikipodpornega okolja in mednarodnih organizacij.


 

Gorazd Mihelič, direktor agencije Spirit, ki je skupaj s CO BIK organiziral 10. SFI, je opozoril na trend enotretjinske družbe, v kateri bo le tretjino dela opravljal človek, kar celotno družbo postavlja pred nove izzive. Zato je potrebno tudi dejavnosti podjetniškega podpornega okolja prilagoditi temu.


 

Kako boste skušali oceniti uspešnost 10. SFI?

Že na samem dogodku smo izvedli anketo med sodelujočimi razstavljavci in jih povprašali, o zadovoljstvu z dogodkom ter koristnosti posameznih sklopov dogodka. Povprečna ocena zadovoljstva oziroma verjetnost, da bodo dogodek priporočili tudi svojim prijateljem, znancem in poslovnim partnerjem, je bila 8, na lestvici od 1 do 10. Poleg tega ugotavljamo, da jim največ koristi prinese sama razstava inovacije ter neformalno mreženje, nekaterim tudi hitra poslovna srečanja. Uspešnost izvedenega dogodka bomo merili v prihodnjem tednu na podlagi spletne ankete, v katero bomo vključili naslednje kazalce: število uporabnih kontaktov, ki so jih pridobili na dogodku ter potencialnih poslovnih priložnosti/sodelovanj, ki naj bi se zgodila v prihodnje na podlagi teh kontaktov.


Katere korake boste naredili, da bo v prihodnje SFI inovatovativno-investicijski dogodek, kot je cilj Spirita?

Udeležili smo se konference Coinvest, uspešnost letošnjega povezovanja obeh dogodkov bomo merili s številom vzpostavljenih kontaktov oiroma povezav s tujimi podjetniki in vlagatelji, prav tako na podlagi spletne ankete. Razvoj Slovenskega foruma inovacij v osrednjo inovacijsko-investicijsko prireditev v tem delu Evrope lahko dosežemo na več načinov in na podlagi povezovanja z različnimi akterji v Sloveniji in tujini. Predvsem je tu še veliko odprtega prostora za povezovanje s tujimi raziskovalnimi in inovacijskimi središči, tehnološkimi centri ter zbornicami sosednjih držav.


Trend je eno tretjinska družba. Ali se ega sploh zavedamo?

Na SPIRIT Slovenija se trenda eno tretjinske družbe zavedamo. Zato v skladu s svojim poslanstvom izvajamo različne aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije, privabljanje tujih neposrednih investicij ter spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja. Prav tako poskušamo preko podpornega okolja in različnih promocijskih aktivnosti ustvariti pogoje, da bi se za podjetniško pot odločilo vse več ljudi. Eden izmed takšnih dogodkov je tudi Slovenski forum inovacij, kjer se predstavlja inovativni potencial Slovenije in hkrati osvešča javnost o pomenu inovativnosti za družbo in gospodarski razvoj države.