"Socialno podjetništvo je vsekakor lahko eden od odgovorov na družbene izzive sedanjega časa in na določenih trgih oz. tržnih nišah predstavlja potencial za ustvarjanje delovnih mest," meni tudi minister Zdravko Počivalšek in ob tem poudari: "Ključni predpostavki za ustanovitev in uspešno delovanje tovrstnih podjetij pa sta predvsem naklonjeno okolje in pripravljenost ljudi na nove oblike združevanja v gospodarske iniciative."

V sklopu krepitve podpornega okolja za socialna podjetja, ki je še posebej pomembno v začetni fazi njihove podjetniške aktivnosti, želi MGRT na konferenci poudariti sodelo (coworking) kot perspektivno razvojno področje ter potencial za rast in ustvarjanje delovnih mest v EU, s poudarkom na Sloveniji. Predstavljene bodo dobre prakse  nekaterih držav članic EU in tudi evropskih držav, ki še niso članice EU, napovedujejo.

In ker se tudi socialna podjetja in njihova podporna okolja soočajo z ovirami v poslovnem okolju, bo na konferenci govor tudi o možnih spremembah zakonodaje z vključitvijo sodela kot poslovnega modela v več sektorjev oziroma področij na nacionalni ravni. Posebna pozornost bo posvečena povečanju ozaveščenosti in znanja o socialnem podjetništvu za konkretne ciljne skupine tudi z uporabo medijev in mreženja.

Program konference:

08:30 – 09:00    Registracija in jutranja kava

Jutranji plenarni del

09:00    Pozdravni nagovori 

Felicita Medved | Predsednica, Evropski liberalni forum (ELF)

Zdravko Počivalšek | Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Luka Piškorič | Soustanovitelj Poligon kreativni center, iniciativa Slovenia Coworking

09:20 – 09:40  Otvoritveni govor
“Kritično o starih in novih modelih ekonomije ”

Mihael Kline | Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede

09:40 – 10:20  Predstavitev raziskovalnega projekta

“Razvoj sodelavne kulture v Sloveniji ”

Eva Matjaž | Poligon kreativni center, iniciativa Slovenia Coworking

10:20 – 10:50 Otvoritveni govor 

“Zakaj morajo oblikovalci politik podpirati razvoj »coworkinga?« ”

Tadej Slapnik | Državni sekretar, Vlada Republike Slovenije

Nena Dokuzov| Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

10:50 – 11:10  Odmor za kavo

11:10 – 11:20  Video intervjuji s posamezniki, ki delujejo v coworking prostorih, in pogledi javnih uslužbencev.

11:20 – 13:00  Predstavitve in diskusija > Učinki coworkinga

Marie-Hélène Feron| La Fonderie, Pariz

Marko Radenković Nova Iskra – Design Incubator, Belgrade

Matija Raos| Coworking Croatia, Združenje neodvisnih profesionalcev Hrvaške, Hrvaška 

Panni Klementz | LOFFICE, Budimpešta (tbc) 

Moderator:  Luka Piškorič

13:00 – 14:00  Odmor za kosilo

14:00 - 16:00  Vzporedne delavnice  > “Coworking 3.0.” 

(World café workshop format)

  • Coworking in kreativne industrije
  • Coworking in trajnostne rešitve
  • Coworking in socialna vključenost

Moderirata Eva Matjaž in Marko Orel 

16:00 - 16:12 Zaključek in povzetek conference

16:20 – 17:00 Popoldanski prigrizek in druženje