Podatke o plačah so pridobili iz največjih svetovnih podjetij s povprečno 133.300 zaposlenimi, povprečnim prometom 42,7 milijarde evrov in EBIT-om (dohodkom pred davki in obrestmi) 4,1 milijarde evrov.

»Mirujoče gospodarstvo pomeni, da plače najvišjih vodstvenih delavcev v večini zahodnih držav naraščajo le zmerno, običajno od 3 do 4 % na leto,« pravi Conrad Pramboeck, vodja svetovanja za področje plač, bonitet ter ostalih prejemkov v Pedersen & Partners in avtor študije. »Ameriška podjetja so s 5,6-odstotnim povprečnim povečanjem plač najvišjih vodstvenih delavcev v primerjavi s predhodnim letom tukaj velika izjema. Za to ni objektivnih razlogov, saj so se tako dobički podjetij kot število zaposlenih nekoliko zmanjšali.«

Odločilen dejavnik za določanje nadomestila najvišjih vodstvenih delavcev je obseg odgovornosti. Plače najvišjih vodstvenih delavcev v večjih korporacijah so v vseh panogah precej višje od plač njihovih kolegov v manjših podjetjih, pojasnjuje avtor študije in dodaja, da se letno nadomestilo najvišjih vodstvenih delavcev v povprečju poviša za 650.000 evrov za vsakih 50.000 zaposlenih.

Pomemben sesravni del je tudi kratkoročni bonus, saj njegova običajna vrednost znaša približno toliko kot letna osnovna plača. Bonusi večine najvišjih vodstvenih delavcev se merijo z dobički podjetij, zlasti z EBIT, na splošno pa upad dobičkov podjetij vodi do bistveno nižjih bonusov najvišjih vodstvenih delavcev. Obratno povečanje dobička pomeni bistveno višje bonuse.

Podjetja iz Zahodne Evrope in ZDA na področju osnovnih plač in kratkoročnih bonusov svojim vodstvenim delavcem ponujajo podobne pakete kompenzacije, ugotavljajo v Pedersen & Partners. V večini zahodnoevropskih držav in v Združenih državah celotno denarno nadomestilo najvišjih vodstvenih delavcev v povprečju znaša med 1,4 in 1,5 milijona evrov. Največja razlika v strukturi plačil je povezana z dolgoročnimi spodbudami, ki so običajno odobrene v obliki delniških opcij. Najvišji vodstveni delavci ameriških podjetij so prejeli delniške opcije, ocenjene na 470.000 evrov, medtem ko so najvišji vodstveni delavci iz zahodnoevropskih podjetij prejeli delniške opcije v vrednosti le 109.000 evrov.

Globalno gledano je nadomestilo najvišjih vodstvenih delavcev najvišje v ZDA in Zahodni Evropi. V povprečju so plače najvišjih vodstvenih delavcev v največjih podjetjih razvijajočih se držav, kot so Kitajska, Indija in Južna Afrika, precej nižje od plač na zahodu, vendar je njihova rast plač višja. »Povprečen porast plač najvišjih vodstvenih delavcev v zahodnih državah trenutno znaša 3 do 5 %, na razvijajočih se trgih pa 7 do 10 %,« opozarja Pramboeck.