Gradbeništvo lahko z upoštevanjem trajnostnih vidikov  in s povečano uporabo lesa ter s pravilnimi ukrepi zmanjša izpuste toplogrednih plinov na okolico, spodbudi ekonomsko rast, ponoven razvoj gradbenih podjetij in z uporabo zdravih materialov neposredno vpliva na zdravje in počutje ljudi v stavbah. Les predstavlja neizmerno priložnost za preusmeritev slovenskega gradbeništva v energetsko varčno in do okolju prijazno trajnostno gradbeništvo. Za Slovenijo bi predelava lesa in lesna gradnja predstavljala prehod v nizko ogljično družbo ter okolju prijazno »zeleno« gospodarstvo.

Konferenca bo prikazala  prednosti celovitega pristopa k trajnostnemu gradbeništvu, ki upošteva širši spekter ukrepov pri financiranju, načrtovanju, izgradnji, upravljanju in vzdrževanju nepremičnin. Namenjena je podjetnikom v gradbeni, zlasti lesni panogi, upravljavcem nepremičnin, upravnikom stavb, županom, javni upravi- oddelkom za prostor in stavbe, cenilcem nepremičnin, bodočim naročnikom in projektantom. Na njej se bodo seznanili z najnovejšimi smernicami, tehnologijami, novim znanjem in usmeritvami, ki bodo bistveno vplivali na uspešnost malih in srednje velikih podjetij na slovenskem in globalnem trgu.

V konferenčnem delu bodo predstavljeni inovativni pristopi k različnim segmentom trajnostnega gradbeništva. Drugi del konference pa bo namenjen ogledu primerov realiziranih objektov.  Udeleženci bodo skozi lastno izkušnjo prepoznali prednosti celovitega pristopa trajnostnega gradbeništva, ki bistveno zvišuje kakovost bivalnega okolja in vrednost novih ter prenovljenih stavb na trgu.

Podroben program konference je na www.spiritslovenia.si, udeležba je brezplačna.