"Enotni trg sodi med največje evropske dosežke. Omogoča prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Strokovnjakom in podjetjem ponuja poslovne priložnosti, potrošnikom večjo ponudbo in nižje cene. Prebivalci lahko potujejo, živijo, delajo in študirajo, kjerkoli želijo. Toda te priložnosti pogosto ostajajo neizkoriščene, bodisi ker pravila enotnega trga niso znana bodisi ker se ne izvajajo ali jih onemogočajo razne neupravičene ovire. Enotni trg je poleg tega treba prilagoditi današnji stvarnosti: prostor mora dati tudi inovativnimi idejam in novim poslovnim modelom," pravijo v Bruslju.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal, da "nadaljnje utrjevanje in poglabljanje enotnega trga EU je najpomembnejši del naložbenega načrta za Evropo. Odpraviti moramo omejitve za vlaganje in ustvariti nove priložnosti za potrošnike, strokovnjake v poklicnih dejavnostih in podjetja. Enotni trg mora v korak s časom: spodbuditi in vključiti mora inovativne poslovne modele".

Njegova kolegica, evropska komisarka Elżbieta Bieńkowska, pristojna za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP, pa je dodala: "Enotni trg je osrednji del evropskega povezovanja.Če naj obnovimo zaupanje državljanov v evropski projekt, ustvarimo delovna mesta in konkurenčno gospodarstvo ter ohranimo svoj vpliv v svetu, potem moramo sprostiti ves potencial enotnega trga. Z današnjo ambiciozno in pragmatično strategijo se osredotočamo na rezultate. Skupaj z Evropskim parlamentom in državami članicami moramo zdaj poskrbeti, da bomo te konkretne ukrepe kar najhitreje tudi izvedli. Evropa ne sme veččakati z rešitvami za izzive konkurenčnosti."

Danes predstavljeni ukrepi po mnenju Evropske komisije prinašajo rešitve za:

Potrošnike: Komisija bo z ukrepi preprečila, da bi bili potrošniki, ko naročajo storitve ali izdelke v drugi državi članici, prek spleta ali osebno, izpostavljeni drugačnemu obravnavanju pri cenah, prodajnih in dobavnih pogojih, razen kadar bodo to upravičili objektivni in preverljivi razlogi. Komisija in evropski potrošniški centri pogosto prejemajo pritožbe potrošnikov, ki jih trgovci zaradi njihovega državljanstva in kraja prebivališča neupravičeno obravnavajo drugače.

MSP in zagonska podjetja: Prispevek zagonskih podjetij gospodarstvu je velik, vendar številni podjetniki odhajajo drugam, ker v Evropi s svojimi inovativnimi idejami ne morejo vstopiti na trg. V okviru naložbenega načrta in unije kapitalskih trgov že potekajo prizadevanja, da se MSP olajša dostop do finančnih sredstev. Komisija namerava poleg tega poenostaviti ureditev za DDV, zmanjšati stroške za registracijo podjetja, predstaviti predlog v zvezi z insolventnimi postopki ter na enem spletnem mestu omogočiti dostop do vseh informacij o regulativnih zahtevah. Uvedla bo tudi jasna in malim podjetjem prijazna pravila glede intelektualne lastnine ter sprejela še zadnje ukrepe v zvezi z uvedbo enotnega patenta, da bo ta za evropska podjetja, vključno z MSP, postal privlačen in cenovno dostopen način trženja idej.

Inovativne storitve: Komisija bo pripravila evropski delovni program za sodelovalno gospodarstvo. Novi poslovni modeli prinašajo korist tako državljanom kot podjetjem in pripomorejo k optimalni rabi obstoječih virov. Vprašanje pa je, ali sedanji predpisi še ustrezajo svojemu namenu ali potrebujemo nove. Hkrati moramo zagotoviti, da bodo izpolnjeni cilji javne politike, denimo glede varstva potrošnikov, ter zagotovljena skladnost s predpisi na področju obdavčevanja in delovnega prava. Opravljanje poklicnih dejavnosti: Komisija bo izboljšala možnosti za čezmejno mobilnost podjetij in strokovnjakov, tako da bo olajšala priznavanje poklicnih kvalifikacij ter čezmejno opravljanje poslovnih, gradbenih in drugih storitev, ki ustvarjajo gospodarsko rast.

Skupaj bodo ti ukrepi podjetjem in strokovnjakom olajšali vstop na nove trge in jim omogočili, da iz malih nacionalnih prerastejo v večje evropske igralce, so prepričani v Bruslju.  Komisija bo zato v tesnem sodelovanju z državami članicami in udeleženci na trgu uvajala dejansko kulturo izpolnjevanja pravil enotnega trga, dodajajo in poudarjajo, da bo posebno pozornost treba nameniti storitvenemu sektorju in javnim naročilom in tako zagotoviti učinkovito porabo davkoplačevalskega denarja.

Komisija bo prav tako okrepila vzajemno priznavanje in tako odprla nove priložnosti za podjetja, ki želijo širiti poslovanje čez mejo, obljubljajo, in poostrila tržni nadzor nad blagovno menjavo in tako preprečila, da bi na trg EU prišli izdelki, ki ne ustrezajo zahtevam. Predlagala bo tudi mehanizem za zbiranje tržnih informacij pri izbranih tržnih akterjih, ki bo z izčrpnimi, zanesljivimi in nepristranskimi podatki Komisiji omogočil boljše spremljanje in uveljavljanje pravil EU na prednostnih področjih.