RLS merilna tehnika, je podjetje, ki je specializirano za izdelavo rotacijskih in linearnih senzorjev pomika in zasuka, je pravi zagon dobilo leta 2000 z združitvijo s podjetjem Renishaw, ki je 50-odstotni lastnik RLS. Nedavni pogovori s predstavniki Universal robots, njihovega drugega največjega kupca iz Danske, pa kažejo, da je pred RLS obdobje še bolj dinamične rasti. „Sledimo temu, da je celotna dobaviteljska veriga res trdna, da nas dobavitelji ne pustijo na cedilu. Zato gradimo odkrite partnerske odnose. Zavedamo se, da smo drug od drugega odvisni in da skozi to verigo ustvarjamo dodano vrednost. Sicer pa smo globalni dobavitelj, ki je odvisen od drugih globalnih dobaviteljev. Tako na primer sodelujemo s partnerjem z Daljnega vzhoda XFAB, kjer nam procesirajo elektronska vezja ASIC po naših navodilih in tveganja, če gre pri njih kaj narobe, so lahko velika,“ pravi Novak.

Finaliste izbora Gazela 2015 so poleg Bojana Petana, predsednika uprave Dnevnika, pozdravili tudi predsednik državnega sveta Mitja Bervar in Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Matjaž Čadež, predsednik Sveta Gazela ter Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana.

In kako je utemeljil izbor RLS za zlato gazelo Svet Gazela? „RLS, izrazito razvojno orientirano podjetje, je zgled, kako zaslužiti in rasti z znanjem, raziskavami in razvojem. Njihov domet ni razmišljanje, da moramo vse narediti sami in doma, temveč nasprotno: da s sodelovanjem na svetovnem trgu pridobijo vsi. Skupaj z globalnim podjetjem Renishaw, ki je v lastništvo vstopilo leta 2000, uspešno obvladujejo vse funkcije proizvodnega podjetja, od ideje, razvoja in proizvodnje do svetovne komercializacije izdelka.

RLS, ki posluje z odlično A1++ boniteto, je v petih letih več kot potrojil celotne prihodke. Ti danes presegajo 10 milijonov evrov, od tega jih je preko 95 odstotkov ustvarjenih na mednarodnih trgih. V istem obdobju je podjetje zaposlilo preko 40 novih sodelavcev in 83-članski kolektiv je v letu 2014 ustvaril visoko dodano vrednost: 65.447 evrov na zaposlenega. Ob tem jim s sonaravnim upravljanjem podjetja in vključujočega vodenja kljub gazelji rasti uspeva zagotavljati uravnoteženost življenja v odnosu do narave in družbe.

Podjetje razume upravljanje intelektualne lastnine: v svetovno bazo patentov Espacenet je RLS samostojno ali s partnerjem Renishaw vpisal in vzdržuje 12 patentov. Pri razvoju sodelujejo s fakulteto za elektrotehniko – letos so skupaj vzpostavili Razvojni center za razvoj novih čipov – in s strojno fakulteto, vključujejo se tudi v študentske, znanstvene in raziskovalne mednarodne izmenjave.“