Cilj novega programa je tudi izboljšati učinek financiranja programa Obzorje 2020. Približno 2 milijardi evrov iz novega programa bosta namenjeni malim in srednje velikim podjetjem. Ta bodo lahko za raziskave in inovacije prejela tudi podporo iz drugih finančnih instrumentov EU in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), kar naj bi povečalo sinergije med različnimi možnostmi financiranja EU.

Program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 bo v obdobju 2014–2020 namenil skoraj 77 milijard evrov raziskovalnim in inovacijskim projektom za okrepitev gospodarske konkurenčnosti Evrope. Financiranje je usmerjeno predvsem v izboljšanje vsakodnevnega življenja na področjih, kot so zdravje, okolje, promet, prehrana in energija.

Cilj novega programa je tudi izboljšati učinek financiranja programa Obzorje 2020. Prvič, z njim bo poleg več kot 740 milijonov evrov, namenjenih za dejavnosti v zvezi z raziskavami in inovacijami v skoraj dva tisoč malih in srednjih podjetjih (MSP), na voljo več sredstev za inovativna podjetja, in sicer s spodbujanjem dodatnih priložnosti financiranja, ki jih podpira Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI). Več bo storjenega tudi za izboljšanje sinergij z drugimi programi financiranja EU, kot je poudaril predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji, ter za podporo raziskovalcev pri njihovih vlogah z jasnejšimi smernicami in merili.