Konferenca je namenjena podjetnikom v gradbeni, zlasti lesni panogi, upravljavcem nepremičnin, upravnikom stavb, županom, javni upravi- oddelkom za prostor in stavbe, cenilcem nepremičnin, bodočim naročnikom in projektantom, da se seznanijo z najnovejšimi smernicami, tehnologijami, novim znanjem in usmeritvami, ki bodo bistveno vplivali na uspešnost malih in srednje velikih podjetij na slovenskem in globalnem trgu.

Cilj konference je izobraževanje in povezovanje deležnikov, ki delujejo na področju lesenega gradbeništva z investitorji in upravljavci na nepremičninskem trgu, ki se v Sloveniji ponovno vzpostavlja. Pomemben partner pri zagonu gradbeništva so tudi banke in zavarovalnice s svojimi kakovostnimi finančnimi produkti. S konferenco želimo prikazati prednosti celovitega pristopa k trajnostnemu gradbeništvu, ki upošteva širši spekter ukrepov pri načrtovanju, izgradnji, upravljanju in vzdrževanju nepremičnin.

Konferenca bo programsko razdeljena na dva dela: vsebinski del konference in ogled dobrih praks na lokaciji (plenarna ekskurzija). „V vsebinskem delu konference želimo predstaviti ključne elemente inovativnega pristopa vseh deležnikov v gradbeni/leseni industriji. Drugi del konference pa bo namenjen ogledu 3 primerov realizacij na samih objektih. Tako bodo lahko udeleženci skozi lastno izkušnjo prepoznali prednosti celovitega pristopa, ki bistveno zvišuje vrednost novih in prenovljenih stavb na trgu,“ poudarjajo na Spiritu.

Gradbena industrija predstavlja gospodarski in ekonomski temelj vsake družbe. Gradbeništvo pa ima izredno močan vpliv tudi na okolje. Stavbe so energijsko potratni proizvodi z vrsto neugodnih vplivov na okolico. Zato ima gradbeništvo mnogo potencialov, da z upoštevanjem trajnostnih vidikov (povečana uporaba lesa) in s pravilnimi ukrepi zmanjša izpuste toplogrednih plinov na okolico, spodbudi ekonomsko rast, ponoven razvoj gradbenih podjetij in z uporabo zdravih materialov neposredno vpliva na zdravje in počutje ljudi v stavbah.

Slovenija je dežela gozdov in les je edina surovina, ki jo imamo v izobilju. To nacionalno bogastvo predstavlja neizmerno priložnost za preusmeritev slovenskega gradbeništva v energetsko varčno in do okolju prijazno trajnostno gradbeništvo. Za Slovenijo bi predelava lesa in lesna gradnja predstavljala prehod v nizko ogljično družbo ter okolju prijazno »zeleno« gospodarstvo.

Konferenca je v celoti brezplačna, ključni vsebinski sklopi pa so trajnostno gradbeništvo, novi poslovni in organizacijski modeli, financiranje trajnostnih projektov ter elektronska modelna orodja za trajnostno načrtovanje in izvedbo. Popoldne bo sledil ogled dobrih praks. Prijave so nujne na naslovu www.spiritslovenia.si. Kontaktna oseba na Spiritu pa je Petra Drobne, tel: 01 589 1 896, e-pošta: petra.drobne@spiritslovenia.si.