V Naklem trenutno zaposlujejo 98 ljudi, leto 2015 bodo predvidoma sklenili z dobrimi 13  milijoni evrov prihodkov. Po nekaj letih izjemne rasti – leta 2013 so namreč skupni prihodki znašali kar 15,9 milijona evrov – v podjetju zdaj, kot pravijo, vzpostavljajo pogoje za trajnostni razvoj. Svojo dejavnost širijo na področje razvoja in proizvodnje znanstvenoraziskovalne opreme. Gre predvsem za laserske mikro- in nanoprocesirne sisteme, ki jih zaznamujeta visoka kompleksnost in velika dodana vrednost.

LPKF je proizvodno-razvojno visokotehnološko podjetje, ki svoje izdelke trži zaradi njihove unikatnosti in kvalitete in ne zaradi nizke cene. Vizija podjetja je, da je miniaturizacija v elektroniki globalni trend, laserske tehnologije in sistemi pa kupcem njihovih naprav omogočajo slediti temu trendu in premikati meje danes mogočega. Dve tretjini naročil trenutno opravijo za razvojne laboratorije in inštitute, tretjino pa za velike industrijske kupce.

Družba je organizirana po modelu decentraliziranega posla. Razvoj in proizvodnja potekata v Sloveniji, prodaja pa v krovni nemški družbi. Razvoj in proizvodnja v Sloveniji sta po mnenju direktorjev uspešna predvsem zaradi zaposlenih, ki so visoko usposobljeni, motivirani in disciplinirani. Na leto razvijejo dva do tri nove izdelke, v razvoj pa vlagajo desetino vseh prihodkov.

Veliko pozornosti posvečajo izobraževanju kadrov in sodelovanju s centri znanja. Tako imajo vzpostavljene trdne povezave s  Fakulteto za strojništvo  Univerze v Ljubljani, Inštitutom Jožefa Stefana, so med soustanovitelji Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije in drugo. V svojo sredino sprejemajo ambiciozne študente, ki jim nato omogočijo, da magisterij in doktorat zaključijo ob delu.

Trenutno je  v podjetju zaposlenih sedem doktorjev znanosti. Pogrešajo pa program Mladi raziskovalci iz gospodarstva, ki je bil po Podobnikovem mnenju  ključen za vzpostavljanje povezav med industrijo in centri znanja v Sloveniji, v zadnjih letih pa je usahnil.   

S spremembo lastniške strukture podjetja se je spremenila tudi njegova identiteta. V preteklosti je bila bliže družinskemu podjetju z izrazitejšim lokalnim karakterjem, danes pa gre za podjetje, ki je na dnevni ravni močno vpeto v koncern LPKF. K temu so prispevali izmenjava kadrov med nakelskim podjetjem in koncernom, izpeljava mednarodnih organizacijskih projektov pa tudi prihod Wolfganga Zeikeja, ki je v podjetje prinesel mednarodne vodstvene izkušnje.

Po mnenju obeh direktorjev so ključni motivacijski dejavniki za zaposlene delo pri zanimivih projektih, dobri delovni pogoji ter medsebojno spoštovanje, zaradi česar je vzdušje med sodelavci dobro. Podjetje ima tudi certifikat ISO 9001, a oba direktorja poudarjata, da je ta le stranski učinek dobre organiziranosti podjetja, ki po mnenju nemških lastnikov pogosto celo presega organiziranost matičnega podjetja. jpš