Sicer pa je nominirana podjetja za dravsko-pomursko gazelo 2015 in gazele preteklih let sprejel župan Andrej Fištravec, na srečanju pri županu pa so bili tudi podporniki izbora Gazela. Med udeleženci pogovora se je razvila živahna debata o tem, kako lahko še bolj učinkovito pomagati podjetjem pri njihovi rasti, predstavniki podjetij pa so pojasnili, s kakšnimi ovirami se dnevno spopadajo v poslu.

Pa poglejmo še kondicijo dravsko-pomurske regije. Sto najhitreje rastočih podjetij je med letoma 2009 in 2014 ustvarilo 2754 novih delovnih mest, kar je 77 odstotkov več podjetja, ki so bila za najhitrejša prepoznana kot lani, medtem ko jih je lanska stoterica 2442. V tem času je regijsko gospodarstvo izgubilo 4158 delovnih mest. Rast prodaje in dodane vrednosti sta pri stoterici najhitrejših podobni rasti v stoterici najhitrejših iz lanskega leta, saj so prodajo med letoma 2009 in 2014 dvignila za 198 odstotkov (lanska stoterica za 199 odstotkov), dodano vrednost pa za 160 odstotkov (podjetja iz lanskega leta za 165 odstotkov).

Regijsko gospodarstvo prav tako ohranja pozitivni trend, saj so podjetja dvignila prodajo za 16 odstotkov, tako kot na Gorenjskem. Dodano vrednost so dvignila za šest odstotkov. Kazalnik verjetnosti preživetja, ki ga po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, je pri stoterici podjetij dravsko-pomurske regije 76 in je najnižji med vsemi šestimi regijami, za regijsko gospodarstvo pa ta kazalnik znaša 46, nižjega ima samo še savinjsko-zasavsko regijsko gospodarstvo (45). Na seznamu sto najhitreje rastočih podjetij prevladujejo mikro in mala podjetja, srednje velikih je 9, ob njih je samo eno podjetje veliko, torej z več kot 250 zaposlenimi.