Zadnja leta vodenje podjetja prevzema tretja generacija Gorjakovih. Starejši sin, Marko Gorjak, namestnik direktorja, prevzema predvsem prodajo in poslovodenje podjetja, mlajši brat Miha pa proizvodnjo. Delajo predvsem za avtomobilsko industrijo in prav poleti letos so med nove neposredne kupce dobili BMW.

Podjetje, ki dobrih 90 odstotkov proda na tujih trgih, je lansko leto ustvarilo že za 3,34 milijona evrov prometa, kar je glede na leto 2013, ko je imelo za 2,62 prihodkov, skoraj 30-odstotna rast. Število zaposlenih se v tem času ni bistveno spremenilo, saj so zaposlovali 29 ljudi, letos pa je ob predvidoma 20-odstotni rasti prodaje, kot jo napoveduje Marko Gorjak, bistveno večje tudi število zaposlenih, saj so s 60 sodelavci že prerasli v srednje veliko podjetje.

Na nemškem trgu, s katerega se načrtno preusmerjajo, ustvarijo polovico izvoza, nekaj manj kot desetino prodajo v Švici, nekoliko več v Belgiji, kjer želijo prodajo še okrepiti, na Madžarskem in na Poljskem, kjer imajo poleg Slovaške sicer največjo konkurenco, prodajajo pa tudi v Italijo, na Slovaško in Avstrijo.

Podjetje je dobiček, ki se je približal milijonu evrov, skoraj podvojilo, ob tem pa še zmanjšalo delež dolgov v financiranju, Indeks rasti prodaje med letoma 2009 in 2014 je 319. Bolj stabilno poslovanje so si pred leti zagotovili z odločitvijo, da ne bodo več poslovali s podjetji, ki so slabi plačniki, prav tako ne želijo, da ima ena sama stranka več kot petino prometa. Pomembna pridobitev podjetja je tudi uvedba IT sistema za avtomatizacijo dobave, ki jim zagotavlja »just in time« dobavo najbolj ustrezne količine potrebnega materiala.

Podjetje bi se po mnenju Marka Gorjaka lahko razvijalo hitreje, če pri kadrovanju ne bi imeli toliko težav. Šolski sistem kadrov, ki jih potrebujejo, ne zagotavlja, zato kader izobražujejo sami, za kar pa potrebujejo v povprečju skoraj pet let. Zaposlene si prizadevajo iskati v domačem okolju, tesneje sodelujejo z Zavodom RS za zaposlovanje, Srednjo tehnično šolo v Mariboru, šolarjem omogočajo opravljanje praktičnega dela, imeli so dan odprtih vrat, veliko zanimanje pa se je pokazalo za naše podjetje po predvajanju oddaje Prava ideja. Nekaj ljudi so zaposlili tudi s trga nekdanje Jugoslavije, vendar pa je to sedanja zakonodaja še otežila. Ker so njihovi zaposleni visoko usposobljeni strokovnjaki, dobivajo ponudbe konkurentov, a jih v podjetju uspejo zadržati predvsem z dobro klimo, strokovnim razvojem in stimulativno plačo.

Gorjak podpira dvig minimalne plače, „saj dodatki ne morejo biti del osnovne plače, bi pa lahko država tukaj priskočila na pomoč in znižala prispevke na minimalno plačo ter tako razbremenila delodajalce.“ Podjetje, ki ima odlično bonitetno oceno A++, si prizadeva za čim bolj organsko rast z lastnimi viri financiranja. Razpisom sledijo in lani so dobili nepovratni denar iz razpisa P4, ki so ga porabili za nakup novih strojev, pomagajo si tudi z razpisi Slovenskega podjetniškega sklada, ki pomaga pri subvencioniranju obrestne mere.

Razvojni potencial orodjarstva je izjemen, saj se panoga iz Azije vrača v Evropo, potrebe po orodjih pa so vse večje. Z razcvetom proizvodnje električnih avtomobilov je tudi povpraševanja po orodjih za njihovo izdelavo večje. Orodjarstvo je delovno intenzivna panoga in za Nemčijo iz tega razloga zanimiva, zato se orodjarne razvijajo predvsem v vzhodni Evropi.

V podjetju si ne postavljajo številčnih ciljev, želijo pa še naprej nadzorovano, a hkrati dinamično rasti, zato postavljajo organizacijsko strukturo, ki bo to rast zagotavljala, ter širijo portfelj kupcev. Z drugimi orodjarji, ki se ukvarjajo s podobnimi izzivi kot oni, se še ne povezujejo, v bližnji prihodnosti pa nameravajo postaviti lasten izobraževalni center. Letos so pridobili okoljski certifikat ISO 14001.

Ključni korak za letos je bil nakup večjega petosnega CNC stroja in šolanje zaposlenih za ta segment dela. Okrepili so nadzor nad fazami proizvodnje izdelka, kar jim prihrani čas pri končni sestavi, povečalo se je zaupanje pri kupcih. Z nakupom optične merilne naprave so izboljšali tudi nadzor kvalitete. „Tako smo dobili oči tam, kjer jih prej nismo imeli. Uspelo nam je, da smo prvi neposredni posel za BMW zaključili po najboljšem možnem scenariju, ki smo si ga lahko zamislili in navdušili praktično vse ključne ljudi, ki nas lahko pripeljejo še dlje,“ poudarja Marko Gorjak.

Odgovornosti so že prenesli na srednji menedžment, ki sta v celoti odgovorna za zaposlene, vrhnji menedžment odloča predvsem o investicijah in skrbi za kalkulacijo cen ter zaloge ter pridobivanje novih naročil in za dolgoročnejše odnose s kupci. Ključnih vrednot podjetja niso zapisali, saj jih zaposleni živijo po zgledu družine Gorjak. Med njimi so v ospredju medsebojno spoštovanje in podpora, vsak oddelek pa enkrat mesečno pripravi družabno srečanje zaposlenih.