Počivalšek je na seji ocenil, da je sodelovanje gospodarskega in zunanjega ministrstva izjemno pomembno in da je v tej luči je potrebno nadaljevati. Svet je po njegovem mnenju ena izmed priložnosti za zagotavljanje takšnega sodelovanja in predvsem zagotavljanja ustrezne podpore podjetjem, so sporočili iz ministrstev.

V Slovenijo si želi Počivalšek privabiti več neposrednih tujih investicij, ki so, kot je dejal, izjemno pomembne za slovensko gospodarstvo. Podjetja s tujim kapitalom v Sloveniji najbolj izstopajo pri blagovni menjavi s tujino, kjer dosegajo skoraj 40 odstotkov izvoza in 45 odstotkov uvoza slovenskega gospodarstva. "Področje internacionalizacije slovenskega gospodarstva je eno od ključnih področij delovanja slovenske diplomacije," pa je na ustanovi seji poudaril minister Erjavec. Izpostavil je, da je ključno sodelovanje z gospodarskim ministrstvom ter z agencijo Spirit. Erjavec je izrazil prepričanje, da bo gospodarska diplomacija v okviru sveta za internacionalizacijo gospodarstva dobila forum za oblikovanje strateških iztočnic za delovanje na področju internacionalizacije - s ciljem doseči še boljši servis slovenskemu izvozno usmerjenemu gospodarstvu.

Gospodarska diplomacija v praksi pomeni tesno sodelovanje vlade z zasebnim sektorjem na področju internacionalizacije gospodarstva. Eno izmed ključnih orodij je mreža 52 diplomatskih predstavništev in konzulatov po svetu z 21 ekonomskimi svetovalci, ki so usposobljeni diplomati za področje gospodarstva. Usklajeno delovanje in povezovanje vseh ključnih deležnikov doma pa je bistvenega pomena za učinkovito delovanje predstavništev v tujini, je še dodal Erjavec. Pod vodstvom gospodarskega ministrstva sta bila sicer pripravljena in usklajena program internacionalizacije za naslednje petletno obdobje in dokument Mednarodni izzivi MI 2015-2016. Oba je vlada že potrdila.

Cilji programa internacionalizacije so usmerjeni v nadaljnjo rast in razvoj slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju ter v izboljševanje konkurenčnosti domačega poslovnega okolja. Ukrepi internacionalizacije v programu zajemajo ukrepe za pomoč podjetjem v vseh fazah izvozne aktivnosti, na področju tujih neposrednih investicij pa investitorjem v vseh fazah vstopa na slovenski trg.

Operacionalizacija aktivnosti pa je je podana v dvoletnem akcijskem načrtu Mednarodni izzivi 2015-2016. Ta opredeljuje ključne kratkoročne cilje in ukrepe politike za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij in pridobivanja tujih neposrednih naložb. Okvirno so določeni ciljni sektorji in ciljni tuji trgi, kar naj bi prineslo večjo jasnost prednostnih nalog, dejavnosti ter koordinacijo deležnikov internacionalizacije slovenskega gospodarstva.