Pri rasti prodaje so bila najhitreje rastoča podjetja še nekoliko uspešnejša kot predhodna iz leta 2014, saj so jo dvignila za 185 odstotkov (lanske za 160 odstotkov, dobro pa je poslovalo tudi regijsko gospodarstvo v celoti, saj so podjetja prodajo dvignila za 15 odstotkov. Medtem ko je 100 najhitreje rastočih podjetij v letu 2009 ustvarilo za 251 milijonov evrov prodaje, je ta lani znašala 738 milijonov evrov. Višjo rast prodaje so imela samo najhitreje rastoča podjetja osrednje Slovenije in dravsko-pomurska podjetja.

Delež lastnih sredstev v strukturi kapitala podjetij se je v primerjavi z najhitreje rastočimi gazelami leta 2014 znižal, in sicer z 58,4 na 42,21, še nekoliko nižji je v celotnem gospodarstvu, saj znaša 41,49 odstotka. Kljub temu je kazalnik verjetnosti neuspeha najhitrejših kar 78 (najmanj 1, največ 100), kar pomeni, da ni veliko možnosti, da bodo podjetja zašla v težave, medtem ko ta indeks, ki ga po lastni metodologiji izračunava Bisnode, znaša skromnih 45. Razveseljuje pa, da je kazalnik verjetnosti neuspeha tako za najhitreje rastoča podjetja kot za regijsko gospodarstvo višji kot v letu 2014. Pri najhitreje rastočih podjetjih je v letu 2014 namreč znašal 68, za vso regijo pa 44.

Največ podjetij s seznama 100 najhitreje rastočih podjetij ima Celje, in sicer 22, sledijo Žalec z desetimi ter Slovenske Konjice in Velenje s po sedmimi.

Letošnji nominiranci za gazelo savinjsko-zasavske regije so Biomasa, ki je na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij v regiji na samem vrhu, Baumüller Dravinja in Plastika Skaza. Zelo visoko sta na tem seznamu tudi PGM Hotič, lani nominirano podjetje, in DEWESoft, zlata gazela leta 2012.

statsavinjsko_zasavska2015.jpg

savinjsko_zasavska2015.jpg