Priključitev skupini iz Luksemburga bi bila lahko nova priložnost za INFOTEHNO, ki si je v letu 2013 utrla pot tudi na ameriški trg. Skupina euroscript je namreč prisotna v 18 državah po svetu, od leta 2012 tudi na Kitajskem. INFOTEHNA sicer prodaja še na območju nekdanje Jugoslavije in v zahodni Evropi, prav tako v Litvi, Ukrajini, Gruziji, Rusiji, Indoneziji ter Indiji.INFOTEHNA, ki se je leta 2010 preoblikovala v INFOTEHNA Skupino, je preteklo leto zaključila s 5,67 milijona evrov prihodkov in imela 56 zaposlenih. V zadnjih dveh letih so drastično zmanjšali delež dolgov v financiranju, saj je ta leta 2013 znašal 41.5 odstotka, lani pa 31,5 odstotka. Podjetje, ki ga vodi Elvis Paćelat, v Sloveniji ustvari samo desetino prihodkov, povprečna dodana vrednost na zaposlenega pa je bila v minulem letu 69.810 evrov.INFOTEHNA je bila za dolenjsko-posavsko gazelo prepoznana že v letu 2006. Njihova vizija je počasi, a vztrajno rasti v enega ključnih ponudnikov inovativnih in celovitih rešitev na področju farmacevtske industrije. Njihovi glavni vrednoti sta zadovoljstvo kupca in kakovost. Podjetje je ob povečanem obsegu prodaje zadnji dve leti tudi več zaposlovalo. Medtem ko je konec leta podjetje zaposlovalo 56 sodelavcev, jih ma danes že 58, trenutno pa iščejo tudi novega vodjo marketinga rešitev za farmacevtsko industrijo.Podjetje nenehno stremi k napredku, sodelavci imajo možnost strokovnega in osebnostnega razvoja. Tudi zaradi tega je po mnenju Paćelata fluktuacija med zaposlenimi nizka. V preteklosti so v okviru notranjega podjetništva zaposlene povabili k solastništvu, deleže ob prevzemu s strani euroscripta prodali.
 


Posebne strategije za optimiziranje procesov sicer nimajo, večkrat letno pa pregledajo in ovrednotijo uspehe ter se dogovorijo, na katerih področjih morajo uvesti aktivnosti za večji napredek in izboljšave v podjetju. Na področju poslovne odličnosti sledijo imajo vzpostavljenih več mehanizmov in projektov za njeno zagotavljanje, med drugim imajo tudi certifikat kakovosti ISO 9001. Letno se udeležijo več kot ducata strokovnih konferenc s področja farmacevtske industrije po vsem svetu, na katerih njihovi strokovnjaki tudi predavajo.Komunikacija v podjetju je odprta. Vodstvo podjetje ima tedenske sestanke, komunikacija z zaposlenimi poteka osebno, zaradi dela na terenu pa veliko tudi preko sodobnih komunikacijskih poti. Odprti so za predloge in razmišljanje sodelavcev, ki je izven ustaljenih okvirjev. Mesečno spremljajo poslovni uspeh posameznih delovnih enot, na podlagi katerih izračunajo finančno stimulacijo za zaposlene, ki vsako leto dobijo tudi božičnico.


Paćelat meni, da je prav, da se za gazelo prepoznano podjetje, pa četudi dela pretežno na tujih trgih, pokaže tudi doma in v izboru sodeluje. »Vsak je vesel priznanja za dobro opravljeno delo, in priznanja so posebej lepa takrat, ko jih dobiš doma. Lokalno okolje je pomembno: v njem smo zrasli in uspeli in ni nam vseeno, kako nas okolica doživlja, saj smo del nje. Prav je, da podjetja sodelujejo, ker dobri zgledi vlečejo. Da greš na pot podjetnika, je potreben pogum. Zaradi pozitivnih zgodb se je gotovo kdo več odločil, da gre na to pot. To želimo spodbujati.« Po njegovem mnenju je Gazela je izjemno pozitivno naravnan projekt. »Iz dobrih podjetniških zgodb se lahko vsi naučimo kaj novega, zato vsako leto tudi pri nas v INFOTEHNI z zanimanjem preberemo zgodbe o uspehu. Obenem je prav, da na podjetništvo gledamo z realne plati: velikokrat namreč svet ne ve, koliko trdega dela, vztrajnosti in odrekanja je potrebnega za uspeh.«


Podjetje, ki zaposluje 58 sodelavcev, z različnimi dejavnostmi skrbi za dobro počutje svojih ljudi, redno pa zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo preverja tudi v Zlati niti in se uvršča na seznam najboljših zaposlovalcev v Sloveniji. Družbena odgovornost in skrb za lokalno okolje sta med strateškimi cilji podjetja in zato se z njima sistematično ukvarjajo. Skrbijo za trajnostna delovna mesta, saj imajo obilico formalnih ukrepov, ki so jih uvedli v okviru certifikata družini prijazno podjetje. Posameznim društvom pomagajo tudi z donacijami in s sodelovanjem na različnih prireditvah.