Podjetje deluje na treh servisnih in maloprodajnih lokacijah, poleg Novega mesta še v Krškem in Grosupljem. Osnovno dejavnost podjetja predstavljajo montaža in servis hidravličnih sistemov ter distribucija vgradnih delov za njih. Storitve povečini vključujejo servisna in montažna dela – od kmetijskih in gradbenih strojev, do proizvodnih linij kot so papirniška postrojenja. Delež prihodkov iz maloprodajnega trgovskega dela zadnja leta upada na račun večjih industrijskih projektov, vendar pa se v prihodnje trgovini ne bodo odrekli, saj predstavlja njihovo konkurenčno prednost.

V zadnjem obdobju se lotevajo tudi izdelave strojev, ki bazirajo na mehatroniki. Znotraj podjetja je sedaj nabranega že dovolj znanja in izkušenj iz področij hidravlike, pnevmatike, avtomatizacije procesov in mehanike, da lahko sami načrtujejo in sestavijo delujoče stroje za še tako individualne zahteve industrijskih uporabnikov teh strojev. „Prvi tovrstni stroj je bil za nas, drugi za soseda, tretji pa je bil že dovolj dober za trg,“ pravi direktor Boris Vodopivec, ki sicer ni usmerjen v serijsko proizvodnjo.

V svoje storitve vse bolj vključujejo tudi zelo iskani servis na terenu. Večino dela za naročnike iz proizvodne industrije in elektroenergetike podjetje opravlja kar na lokacijah svojih naročnikov – predvsem v Sloveniji, zadnja leta pa vse več tudi na Hrvaškem in v Avstriji. Lotevajo se tudi zelo neobičajnih projektov – od del na jedrskem reaktorju v Krškem, pa do servisnih del na hidravličnih sistemih, ki skrbijo za premikanje odrov v Cankarjevem domu.

Za vrsto večjih naročnikov opravljajo tudi pogodbena vzdrževalna dela in so tako neposredno odgovorni za nemoten potek del v proizvodnjah teh naročnikov. »Tudi dela preko noči niso izjema, če lahko na ta način omogočimo nadaljevanje proizvodnje zaposlenim, ko ti zjutraj pridejo na delo v tovarno.« Tovrstni projekti so njihova največja konkurenčna prednost, saj je za njihovo uspešno izpeljavo potrebnega veliko znanja in izkušenj. Ob tem si pomagajo s podjetjem Filterteh, ki je njihovo komplementarno podjetje specializirano za filtracijo in analiziranje hidravličnih in obdelovalnih olj in ga prav tako vodi Boris Vodopivec.

V bazi strank imajo sicer več kot pet tisoč imen, vendar je med njimi več kot polovica kupcev ki, če so za njih dobro opravili svoje delo, obiščejo samo vsakih nekaj let. Med njihovimi večjimi naročniki je večina slovenskih proizvodnih in elektroenergetskih podjetij. Na njihovem področju se zadnja leta konkurenca množi, še posebej z vstopom tujih ponudnikov na slovenski trg, zato se osredotočajo predvsem na zahtevnejša inženirska dela, kjer je konkurence manj.

Počasi prehajajo iz podjetja, „ki prodaja pridne roke v podjetje, ki prodaja znanje“. Zaradi zagotavljanja kvalitete, pa tudi sledljivosti in ponovljivosti, prehajajo v vse večji meri na strojno izdelavo posameznih operacij. Tehnološki opremljenosti sledi tudi sodoben pristop do vodenja in razvoja zaposlenih. Podjetje vrsto let sodeluje v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit, ki jim omogoča tudi spremljanje zadovoljstva zaposlenih in njihovo zavzetost. Podjetje v ospredje postavlja pet vrednot: timsko delo, osebno odgovornost, spoštovanje dogovorov, znanje in podjetniški način razmišljanja.

Ko zaposlujejo, iščejo boljše od sebe, je pa res, da morajo za najboljše talente tekmovati z večjimi lokalnimi podjetji. Sposobnim in samoiniciativnim kadrom skušajo dati čim bolj proste roke, kar se jim je v zadnjih letih obrestovalo in imajo zato nižjo fluktuacijo. „Da se lahko ljudje strokovno razvijajo, jim moramo zagotoviti dostop do najnovejših tehnologij, jim dati na voljo primerna orodja in predvsem prave izzive. In taki radi ostajajo z nami,“ poudarja Vodopivec. V podjetju se sistematično ukvarjajo s pridobivanjem novih znanj. Prav te dni je skupina sodelavcev na izobraževanju na Nizozemskem, znanje pa si delijo tudi preko internih izobraževanj. Ker nameravajo v prihodnje stopiti tudi na področje avtomatizacije, so pred časom zaposlili tudi strokovnjaka za avtomatizacijo procesov v industriji.

V kratkem bodo pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. So se pa odločili, da ga zaradi večje prepoznavnosti in verodostojnosti pri nastopanju na tujih trgih pridobijo v Nemčiji. Na področju nekdanje Jugoslavije je Hidex edini certificirani servisni center za ameriško korporacijo Enerpac, ki letno ustvari 1,5 milijarde dolarjev prometa. Gre za podjetje, specializirano za tehnologijo dvigovanja bremen izjemnih razsežnosti, ki je med drugim sodelovalo tudi pri gradnji viadukta Črni kal.

Nove posle še vedno v večji meri pridobivajo preko priporočil, zadnji dve leti pa so okrepili tudi marketinško dejavnost. Sicer pa glede novosti v njihovi branži spremljajo predvsem dogajanja v ZDA, saj se v roku nekaj let trendi od tam preselijo tudi v Evropo. Pri snovanju in izdelavi novih strojev dajejo domačim ponudnikom prednost pred tujimi. Z lokalnim okoljem so tesno povezani, med drugim tudi z donacijami različnim domačim humanitarnim društvom in šolam ter sodelovanjem na različnih dogodkih.

Boris vodopivec je prepričan, da je prav, da za gazelo prepoznano podjetje v izboru sodeluje. „Biti izpostavljen kot gazela podjetjem omogoča, da se predstavijo številnim drugim podjetjem, ki imajo lahko ob tem prebiranju nove, drugačne zamisli glede možnosti skupnega sodelovanja, in ki lahko vodijo na nove poti za katere sami v podjetju prej še sploh nismo pomislili, da obstajajo. Enako velja tudi druge bralce, saj so številne gazele zaradi svoje ozke specializacije namenjene nastopom na večjih tujih trgih in so zato večini ljudem neznana. Ljudem, ki so lahko tudi zaradi tega v prihodnosti del procesa v podjetju, bodisi kot soustvarjalci, bodisi kot stranke. Nenazadnje pa ima medijska izpostavljenost gazel tudi pomembno sporočilno vrednost – namreč, da niso vse stvari v tej državi samo črnoglede ampak, da je možno z idejo, vztrajanjem in lastnim delom spreminjati stvari na bolje tako pri sebi kot tudi pri širši družbi.“

Podjetje sodeluje tudi v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit in tudi skozi izbor Gazela v Hidexu pričakujejo, da se bo zanje zanimalo še več kakovostnega kadra. „Prepoznavnost, ki jo dajeta izbora Gazela in Zlata nit ima za nas veliko težo, saj gre za neodvisni in objektivni presoji, ki potencialnim iskalcem zaposlitve sporočata, da so podjetja, ki se uvrstijo v ožji izbor, naravnana k rasti, da bodo po vsej verjetnosti širila nabor svojih sodelavcev, da imajo dolgoročno perspektivo na trgu in da posebno pozornost posvečajo razvoju svojih zaposlenih. Kdo si potem ne bi želel delati v takšnih podjetjih in v takšnih spodbudnih okoljih?“