Izhodišče izbora Gazela predstavlja seznam sto najhitreje rastočih podjetij po prodaji v regiji v zadnjem petletnem obdobju, torej med letoma 2009 in 2014. Na seznam 100 najhitreje rastočih podjetij v regiji osrednja Slovenija, ki ga najdete na desni strani, se uvrstijo podjetja, ki imajo po jasno dostopnih podatkih poleg visokega indeksa rasti tudi dobiček v zadnjem bilančnem letu, najmanj 220.500 evrov prihodkov v izhodiščnem letu ter poslujejo v obeh indeksnih letih vseh 12 mesecev. Podjetje mora zaposlovati najmanj pet ljudi. Podjetja se za uvrstitev na seznam ne morejo prijaviti niti odjaviti, saj se na seznam uvrstijo zato, ker imajo najvišjo rast prihodkov po javno dostopnih podatkih.Dnevnik nato v sodelovanju z družbo Mediade, ki skrbi za metodologijo izbora, in s člani metodološke komisije izbere 10 podjetij, kandidatov za regijsko gazelo. Med kandidate vključi podjetja z najmanj 15 zaposlenimi in pri izbiri upošteva finančne kazalnike podjetja, bonitetno oceno ter informacije o indeksu preživetja Failure Score, ki ga je razvila bonitetna družba Bisnode. Na podlagi opravljenih intervjujev z vodstvom podjetja, bonitetnih poročil in drugih podatkov o podjetju metodološka komisija izbere tri nominirance za regijsko gazelo.Globalni in inovativni

Prednost imajo mednarodno in inovativno usmerjena, hitro, a hkrati trajnostno rastoča podjetja z višjo donosnostjo (ROE), višjo dodano vrednostjo na zaposlenega in višjim indeksom DaBeg. Novost letošnjega leta je uporaba Bisnode indeksa uspešnosti (BSX), ki meri izkoriščenost potenciala podjetja in njegovo uspešnost s stališča deležnikov, poleg lastnika tudi zaposlenih in države.

Pred nami je torej izbor gazele osrednje Slovenije. Ta regija je po nekaterih kazalnikih že tradicionalno najmočnejša in tako je tudi letos. Sto najhitreje rastočih podjetij je namreč v petletnem obdobju med letoma 2009 in 2014 ustvarilo 4411 delovnih mest, kar je največ med vsemi šestimi regijami, podjetja s seznama 100 najhitreje rastočih v regiji v letu 2014 pa kar 6600. Hkrati je regija med letoma 2009 in 2014 izgubila kar 15.868 delovnih mest.Osrednjeslovenska regija je še v nekoliko boljši kondiciji kot lani. Podjetja s seznama 100 najhitreje rastočih v regiji so namreč prodajo dvignila za 201 odstotek, vsa podjetja v regiji za 10 odstotkov, ker je še posebej spodbudno, če to primerjamo s podatki iz lanskega leta, ko je 100 najhitreje rastočih podjetij prodajo povečalo za 158 odstotkov, medtem ko je celotna regija doživela 7-odstotni padec.


osrednjeslo_15.jpg
Raste tudi dodana vrednost

Ob rasti zaposlenih in prodaje najhitreje rastoča podjetja uspešno dvigujejo tudi dodano vrednost na zaposlenega. Dodano vrednost na zaposlenega, ki je znašala 52.731 evrov in je najvišja med vsemi šestimi regijami, so dvignila za 154 odstotkov, medtem ko je regijsko gospodarstvo zabeležilo dvoodstotno znižanje. Delež kapitala v strukturi financiranja pri 100 najhitreje rastočih podjetjih znaša 40,67 odstotka, kar je primerljivo s povprečjem regije, ki je 41,94. So pa gazele v bistveni prednosti po verjetnosti preživetja: kazalnik verjetnosti neuspeha v naslednjih 12 mesecih, ki ga po posebni metodologiji izračunava družba Bisnode (Failure Score model), znaša 82 (od 0 do 100, višji je indeks, manj je možnosti neželenih dogodkov v podjetju), v celotni regiji pa samo 51.


Med občinami osrednje Slovenije ima na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij največ podjetij po pričakovanjih Ljubljana, Domžale jih ima sedem, po štiri podjetja imajo v občinah Komenda, Logatec in Kamnik, sledijo Brezovica, Horjul, Dobrepolje, Vodice in Grosuplje, druge občine imajo po eno. Prevladujejo mikropodjetja, ki jih je 62, dobra četrtina (26) je majhnih podjetij (do 50 zaposlenih), srednje velikih je pet, velikih sedem. Medtem ko je bilo povprečno število zaposlenih v podjetjih leta 2009 15,47, je to lani znašalo 37,97.

Nominirana podjetja za gazelo osrednje Slovenije so Donar, Farmicom in RLS, prihajajo pa iz Ljubljane, Logatca in Komende. Eden od njih se bo torej pridružil 14 dosedanjim gazelam osrednje Slovenije. Lani je bilo to brezoviško družinsko podjetje MI Elektronika. Nominirane gazele predstavljamo na strani 11. Izbor Gazela spremljajte na www.gazela.com.