Prebivalstvo sveta strmo narašča, do leta 2050 nas bo predvideno kar 9 milijard in ob vzporednem napredku držav v razvoju se bomo v prihodnjih desetletjih soočili z globalnim pomanjkanjem hrane. Potreba bo namreč narasla za kar 70%. Izlov rib iz že tako osiromašenega morja je za potrebe krme farmskih živali ogromen. S tehnologijo, ki jo uporabljamo sedaj, v prihodnosti ne bomo mogli več zadovoljiti vseh potreb prebivalstva, zato je razvoj na tem področju praktično nujen.

Precej pomembna prednost insektov je njihovo bistveno učinkovitejše pretvarjanje krme v beljakovine. Potrebujejo le 2 kilograma krme za 1 kilogram žive mase, medtem, ko govedo potrebuje kar 10 kilogramov za isti prirast. Pri tem se proizvede več metana ter CO2 kot pri povprečnem avtomobilu pri enodnevni vožnji. Poleg tega je 40% žive mase pri živalih izgubljene na račun stranskih proizvodov. Pri reji se porabi 90% manj pitne vode, insekte pa lahko gojimo tudi vertikalno in s tem prihranimo prostor. Vsak osebek ženskega spola ima lahko od 100-500 potomcev, kar pomeni, da je rast njihove skupne mase eksponentna.

Bolj zeleno kmetijstvo z manj porabe pitne vode, pesticidov, toplogrednih plinov in obdelovalnih površin bo za uspešno bivanje človeka na Zemlji nujno potrebno. Z ekipo želimo z lastnim zgledom spodbuditi tako posameznike kot podjetja, da se začnejo zavedati tega problema. Na nas je odgovornost, da svoje znanje in tehnologijo usmerimo v iskanje boljšega načina življenja, v sozvočju z naravo.

V naši ekipi raziskujemo rejo mokarjev (tenebrio molitor) ter skušamo proces kar najbolje optimizirati. Hkrati razvijamo prvi produkt, s katerim bi žuželke približali ljudem. S prodajo le tega, bomo financirali potreben nadaljnji razvoj. Naša vizija je razviti proces pridobivanja polnovrednega prahu žuželk, brez vpliva na okolje. Kar pomeni, da stremimo k najčistejši možni proizvodnji, ki jo bo poganjala izključno obnovljiva energija. Mokarji predelajo nizkovreden stranski proizvod mlinarske industrije v visoko kvalitetne beljakovine, maščobe, minerale ter vlaknine. Zato je njihov potencial zelo širok - lahko se uporabljajo tako v prehranski industriji, pri krmi za živali, kot tudi v farmacevtske namene.

Na svetu obstaja kar 1900 užitnih vrst insektov, več tisoč vrst pa je še neraziskanih. Naša zgodba z mokarji velja torej le za uvod - v nekaj precej večjega.