Kandidati naj imajo končan študij 1. ali 2. bolonjske stopnje kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali farmacije, aktivno naj govorijo angleško inobvladajo uporabniška orodja MS Office. Od njih pričakujejo tudi, da so natančni, dosledni, motivirani in ciljno usmerjeni, odzivni in fleksibilni.
 

Samostojni tehnolog bo skrbel za prenos tehnologij izdelkov v Krkine obrate v Sloveniji in tujini ter k pogodbenim partnerjem, za izvajanje validacijskih procesov, reševanje tehnoloških izzivov in optimiziranje tehnoloških procesov, uvajanje novih izdelkov, tehnologij in tehnoloških postopkov, razvijanje postopkov čiščenja ter za pripravljanje in obnavljanje proizvodne in regulatorne dokumentacije.
 

Sodeloval bo pri uvajanju nove strojne in programske opreme in pri oblikovanju, pripravi tehnološke in tehnične dokumentacije. Kandidati naj imajo univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe farmacevtske ali kemijske smeri, izoblikovane  veščine za vodenje na operativni ravni. Pričakujejo aktivno znanje angleškega jezika, poznavanje uporabniških orodij MS Office, natančnost, odločnost, sposobnost za delovanje v mednarodnem okolju in pripravljenost za delo v tujini.
 

K skupnemu ustvarjanju vabijo tudi inženirje informacijske varnosti s širokim znanjem informacijskih varnosti in varnostnih sistemov. Od kandidatov pričakujejo končan univerzitetni študij ali 2. bolonjsko stopnjo računalniške, elektrotehniške, matematične, strojne ali druge ustrezne tehnične smeri, motiviranost in ciljno usmerjenost, sposobnost timskega reševanja problemov, samoiniciativnost in aktivno znanje angleškega jezika.
 

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujejo v osmih dneh po objavi na naslovu Krka,  kadrovska služba, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto. jpš