Zanimanje za komercialne zapise je za 90 odstotkov preseglo končno oziroma tudi ciljno vrednost izdaje. "Velik interes institucionalnih in zasebnih vlagateljev, ki je občutno presegel ciljno vrednost, nazorno kaže na zaupanje v konkurenčnost poslovanja in uspešno nadaljevanje uresničevanja strategije Skupine Mercator," so zapisali.

Družba je komercialne zapise izdala za uravnavanje likvidnosti, financiranje obratnega kapitala in razpršitev virov financiranja. Postopke izdaje je izvedla NLB, komercialni zapisi pa bodo uvrščeni na organizirani trg Ljubljanske borze, so še sporočili. Mercator je nazadnje komercialne zapise izdal novembra lani, in sicer prav tako v višini 20 milijonov evrov, ta, 9. izdaja pa trenutno kotira na Ljubljanski borzi.